Arrian, Cynegeticus, chapter 4

(아리아노스, Cynegeticus, chapter 4)

λέξω δὲ καὶ αὐτόσ, ἀφ̓ οἱών τινῶν χρὴ τεκμαίρεσθαι τὰσ ὠκείασ τε καὶ γενναίασ, καὶ τίσιν ἂν προσέχων τισ τὸν νοῦν τὰσ ἀγεννεῖσ τε καὶ βραδείασ ἀποκρίνειεν αὐτῶν. πρῶτα μὲν δὴ μακραὶ ἔστων ἀπὸ κεφαλῆσ ἐπ̓ οὐράν·

ἓν γὰρ οὐδὲν οὕτω τεκμήριον ἐσ ὠκύτητά τε καὶ γενναιότητα εὑρ́οισ ἂν ἐπιλεγόμενοσ ταὐτὸν ἐπὶ πάσῃ ἰδέᾳ κυνόσ, ὡσ τὸ μῆκοσ, καὶ τοὐναντίον τὴν βραχύτητα ἐσ τὸ βραδὺ καὶ ἀγεννέσ. ὥστε ἤδη ἔγωγε εἶδον πολλὰ ἄλλα κακὰ ἐχούσασ κύνασ, ὅτι δὲ μακραὶ ἐτύγχανον, ὠκεῖαι ἦσαν καὶ θυμοειδεῖσ. καὶ μὴν καὶ αἱ μείζουσ εἰ τὰ ἄλλα φαῦλαι τύχοιεν, κατ̓ αὐτὸ τὸ μέγεθοσ εὐφυέστεραι τῶν σμικρῶν.

φαῦλαι δὲ τῶν μεγάλων, ὅσαι τὰ μέλη ἀπαγεῖσ καὶ ἀσύμμετροι· ὥστε φαυλότεραι ἂν εἰε͂ν οὕτω γε ἔχουσαι τῶν σμικρῶν, εἰ τὰ ἄλλα κακὰ ἴσα προσείη αὐταῖσ. ἐχόντων δὲ τὰσ κεφαλὰσ ἐλαφρὰσ καὶ ἀρθρώδεισ·

εἰ δὲ γρυπαὶ ἢ σιμαὶ εἰε͂ν, οὐ παρὰ μέγα διοίσει τοῦτο· οὐδ̓ εἰ τὰ ὑπὸ τοῖσ μετώποισ ἰνώδη ἔχοιεν, οὐδὲ τοῦτο ἐν μεγάλῳ ποιητέον. ἀλλ̓ αἱ βαρυκέφαλοι μόναι πονηραί, καὶ ὅσαισ παχέα τὰ ῥύγχη καὶ μὴ ἐσ ὀξὺ ἀλλ̓ ἀθρόωσ ἀπολήγοντα. τὰ δὲ ὄμματα ἔστω μεγάλα μετέωρα καθαρὰ λαμπρά, ἐκπλήττοντα τὸν θεώμενον.

καὶ κράτιστα μὲν τὰ πυρωπὰ καὶ ὑπεραστράπτοντα, οἱᾶ πορδάλεων ἢ λεόντων ἢ λυγκῶν· δεύτερα δὲ ἐπὶ τούτοισ τὰ μέλανα, εἰ τύχοι ἀναπεπταμένα τε καὶ γοργὰ ἰδεῖν· τρίτα δὲ τὰ χαροπά· οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τὰ χαροπὰ φαῦλά ἐστιν, οὐδὲ φαύλων κυνῶν σύμβολα, εἰ τύχοι καθαρὰ καὶ γοργὰ ἰδεῖν.

SEARCH

MENU NAVIGATION