Arrian, Cynegeticus, chapter 3

(아리아노스, Cynegeticus, chapter 3)

θηρῶσιν δὲ καὶ Κελτοὶ ἀφαιροῦντεσ τὰ ἄρκυσ, ὅσοι γε οὐκ ἀπὸ κυνηγεσίων βιοτεύουσιν, αὐτοῦ τοῦ ἐν θήρᾳ καλοῦ ἕνεκα· ἔστιν γὰρ καὶ ταύτῃ κυνῶν γένοσ ἰχνεῦσαι μὲν οὐ μεῖον σοφὸν ἢ τὸ Καρικὸν καὶ Κρητικὸν, τὴν δὲ ἰδέαν ἀνιαρὸν καὶ θηριῶδεσ. καὶ αὗται ἰχνεύουσιν σὺν κλαγγῇ καὶ ὑλαγμῷ, ὁπόσα αἱ Καρικαὶ ἐπικλάζουσαι.

ἀλλ̓ αὗταί γε ἔτι μᾶλλον ἔκφρονεσ γίγνονται, ἐπειδὰν αἴσθωνται ἴχνουσ· καὶ ἐστιν ὅτε καὶ ἐπὶ ἑώλοισ ὑπερλαμπρύνονται. ὥστε ἐμεμψάμην ἔγωγε αὐτῶν τὸ πολὺ τῆσ κλαγγῆσ καὶ τὸ ὅμοιον ἐπὶ παντὶ ἴχνει, τῷ δρομαίῳ οὐ μεῖον ἢ τῷ εὐναίῳ.

μεταθεῖν δὲ καὶ ἀνευρίσκειν τὸν ὑποκινήσαντα οὔτε τῶν Καρικῶν φαυλότεραί εἰσιν οὔτε τῶν Κρητικῶν, ὅτι μὴ κατὰ τὴν ὠκύτητα.

ἀγαπητὸν γοῦν εἰ καὶ ἕνα λαγῶ χειμῶνοσ ὡρ́ᾳ κατακάνοιεν· τοσαύτην διατριβὴν ἐσ τὸ ἀναπαύεσθαι αὐτῷ παρέχουσιν, εἰ μή πη ἄρα ὑπὸ θορυβούντων κυνῶν ἁλοίη ἔκφρων γενόμενοσ. καλοῦνται δὲ Ἐγούσιαι αἵδε αἱ κύνεσ, ἀπὸ ἔθνουσ Κελτικοῦ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχουσαι, οὗ πρῶτον, ὥσ γέ μοι δοκεῖ, ἔφυσάν τε καὶ ηὐδοκίμησαν. ἀλλ̓ ὑπὲρ μὲν τούτων, ὅσα ἄν τισ τῷ λόγῳ ἐπεξέλθῃ λελεγμένα ἐρεῖ πρὸσ Ξενοφῶντοσ τοῦ πάλαι·

οὐδὲν γὰρ ἴδιον οὐδὲ διάφορον ἐν τῷ μαστεύειν ἢ μεταθεῖν ἐπιδεικνύουσιν, πλήν γε δὴ εἴ τισ ἐθέλοι περὶ τῆσ ἰδέασ αὐτῶν λέγειν, ἧσ ἔμοιγε οὐ δοκεῖ ἄξιον ὅτι μὴ τοῦτο εἰπεῖν μόνον, ὡσ δασεῖαι καὶ πονηραὶ ἰδεῖν, καὶ ὅσαι γενναιόταται αὐτῶν, αὗται αἱ πονηρόταται. ὥστε εὐδοκιμεῖ ἐν Κελτοῖσ ὁ ἀπεικάσασ αὐτὰσ τοῖσ ἀνὰ τὰσ ὁδοὺσ πτωχεύουσιν. καὶ γὰρ φωνὴ αὐταῖσ γοερά τε καὶ ἐλεεινή ἐστιν, καὶ οὐχ ὡσ θυμούμεναι ἄρα πρὸσ τὸ θηρίον ἐπικλάζουσιν ἐν τῇ ἰχνείᾳ, ἀλλ̓ ὡσ οἰκτιζόμεναι καὶ λιπαροῦσαι. περὶ μὲν δὴ τούτων οὐκ ἄν τισ ἀναγράψαι μοι δοκεῖ ὅ τι καὶ λόγου ἄξιον.

αἱ δὲ ποδώκεισ κύνεσ αἱ Κελτικαὶ καλοῦνται μὲν οὐέρτραγοι φωνῇ τῇ Κελτῶν, οὐκ ἀπὸ ἔθνουσ οὐδενόσ, καθάπερ αἱ Κρητικαὶ ἢ Καρικαὶ ἢ Λάκαιναι, ἀλλ̓ ὡσ τῶν Κρητικῶν αἱ διάπονοι ἀπὸ τοῦ φιλοπονεῖν καὶ αἱ ἰταμαὶ ἀπὸ τοῦ ὀξέοσ καὶ αἱ μικταὶ ἀπ̓ ἀμφοῖν, οὕτω δὲ καὶ αὗται ἀπὸ τῆσ ὠκύτητοσ. τὴν δὲ ἰδέαν καλόν τι χρῆμά εἰσιν κατά τε τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αἱ γενναιόταται αὐτῶν καὶ κατὰ τὸ σῶμα ἅπαν καὶ τὴν τρίχα καὶ τὴν χρόαν·

οὕτω ταῖσ τε ποικίλαισ ἐπανθεῖ τὸ ποικίλον, καὶ ὅσαισ ἁπλῆ χρόα ἐστίν, ἀποστίλβει καὶ αὕτη, καὶ ἐστιν ἥδιστον θέαμα ἀνδρὶ θηρευτικῷ.

SEARCH

MENU NAVIGATION