Arrian, Cynegeticus, chapter 1

(아리아노스, Cynegeticus, chapter 1)

Ξενοφῶντι τῷ Γρύλλου λέλεκται μὲν ὅσα ἀγαθὰ ἀνθρώποισ ἀπὸ κυνηγεσίων γίγνεται, καὶ οἱ παιδευθέντεσ ὑπὸ Χείρωνι τὴν παίδευσιν ταύτην ὅπωσ θεοφιλεῖσ τε ἦσαν καὶ ἔντιμοι ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, λέλεκται δὲ καὶ καθ̓ ὅ τι ἐοίκεν τῇ πολεμικῇ ἐπιστήμῃ ἡ κυνηγετική, καὶ ἥντινα ἡλικίαν ἔχοντα χρὴ ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ ἔργον, καὶ τὸ εἶδοσ καὶ τὴν γνώμην ὁποῖόν τινα· καὶ περὶ ἀρκύων δὲ καὶ δικτύων καὶ ἐνοδίων ὁποῖα χρὴ παρασκευάσασθαι, καὶ πάγασ ὅπωσ ἱστάναι τοῖσ θηρίοισ, ὅσα πάγῃ ἁλωτά. καὶ περὶ λαγῶν δὲ λέλεκται, ἥτισ ἡ φύσισ αὐτῶν, καὶ ὅπωσ νέμονται καὶ ὅπου εὐνάζονται, καὶ ὅπωσ χρὴ μαστεύειν αὐτούσ·

καὶ περὶ κυνῶν, ὅσαι ἰχνεύειν σοφαὶ καὶ ὅσαι πονηραί, καὶ ὅπωσ ἀπό τε τοῦ εἴδουσ καὶ τῶν ἔργων τεκμαίρεσθαι χρὴ ἑκατέρασ. ὅπωσ σοφίᾳ καὶ δόλῳ ἁλωτά.

ὅσα δὲ ἐλλείπειν μοι δοκεῖ ἐν τῷ λόγῳ, οὐχὶ ἀμελείᾳ ἀλλ̓ ἀγνοίᾳ τοῦ γένουσ τῶν κυνῶν τοῦ Κελτικοῦ καὶ τοῦ γένουσ τῶν ἵππων τοῦ Σκυθικοῦ τε καὶ τοῦ Λιβυκοῦ, ταῦτα λέξω, ὁμώνυμόσ τε ὢν αὐτῷ καὶ πόλεωσ τῆσ αὐτῆσ καὶ ἀμφὶ ταὐτὰ ἀπὸ νέου ἐσπουδακώσ, κυνηγέσια καὶ στρατηγίαν καὶ σοφίαν· ἐπεὶ καὶ αὐτὸσ ἐκεῖνοσ, ἃ Σίμωνι περὶ ἱππικῆσ ἐνδεῶσ λελεγμένα ἦν, ᾠήθη δεῖν ἀναγράψαι, οὐχὶ ἔριδι τῇ πρὸσ Σίμωνα, ἀλλ̓ ὅτι ὠφέλιμα ἐσ ἀνθρώπουσ ἐγίγνωσκεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION