Arrian, Cynegeticus, chapter pr

(아리아노스, Cynegeticus, chapter pr)

Τοῦ Ἀρριανοῦ Κυνηγετικοῦ κεφάλαια. α Προοίμιον, ἐν ᾧ καὶ τὰ· Ξενοφῶντι παραλειφθέντα εἰπεῖν Ἀρριανὸσ ἐπαγγέλλεται. β Ὅτι Ξενοφῶν οὐκ ᾔδει τὰσ Κελτικὰσ κύνασ οὐδὲ τὰσ ταύταισ ὁμοίασ. γ Περὶ Κελτικῶν κυνῶν, καὶ οἱαῖ τὴν ἰδέαν αὗται. δ Περὶ σημείων, ἀφ̓ ὧν δεῖ τὰσ ταχείασ τεκμαίρεσθαι κύνασ καὶ τὸ ἐναντίον. ε Περὶ τῆσ τοῦ συγγραφέωσ κυνόσ, ὁποία ποτ̓ ἦν. σ Περὶ χρωμάτων, καὶ ὡσ ἂν ἔχωσιν ταῦτα ὅτι ἀδιάφορον. ζ Περὶ τῆσ γνώμησ τῶν κυνῶν, ὁποῖα ταύτησ τὰ σημεῖα. η Περὶ τοῦ πῶσ διαγνωστέον ἀπὸ τοῦ ἐσθίειν τὴν ποιότητα τῶν κυνῶν. θ Περὶ τοῦ μετὰ τίνων καὶ πῶσ κοιταστέον τὰσ κύνασ. ι Ὅτι ἡ τρῖψισ ταῖσ κυσὶν ὠφέλιμοσ, καὶ πῶσ ταύτασ δεῖ ἀποτρίβειν. ια Ὅτι ἄμεινον δεδέσθαι τὰσ κύνασ ἢ λελυμένασ εἶναι. ιβ Περὶ τοῦ ἐπὶ πόσον τῆσ ἡμέρασ προακτέον τὰσ κύνασ, καὶ πόσασ καὶ ποίασ ἐν ταὐτῷ λυτέον. ιγ Περὶ τοῦ ποσάκισ δεῖ ἐν χειμῶνι ἢ θέρει σιτεῖσθαι τὰσ κύνασ. ιδ Περὶ τοῦ ποίῳ καιρῷ ἐξακτέον τὰσ κύνασ ἐπὶ θήραν. ιε ̔19̓ Πῶσ Κελτοὶ θηρῶσιν καὶ πότε. ισ ̔15̓ Περὶ διαστήματοσ, ἀφ̓ ὅτου δεῖ τῷ λαγῷ ἐπιλύειν τὰσ κύνασ, καὶ πόσασ ταύτασ. ιζ ̔16̓ Περὶ λαγωῶν, καὶ τίσ ἡ τούτων ἀρετή. ιη ̔17̓ Ὅτι τὸ ἀνακαλεῖν ἐν ταῖσ θήραισ τὰσ κύνασ ἀγαθὸν ταύταισ. ιδ ̔18̓ Ὅτι δεῖ τὴν κύνα καλῶσ ἠγωνισμένην καταψῶντα ἐπευφημεῖν. κ Ὅπωσ εἰσ κυνηγέσιον ἐξιέναι χρὴ τοὺσ μὴ τὸ θήραμα οὗ ἐστιν ἐγνωκότασ. κα Περὶ τοῦ πῶσ θηρῶσιν Κελτοί. κβ Ὅτι οὐ χρὴ ἐπιλύειν κύνασ νεογνῷ θηράματι. κγ Πῶσ θηρατέον ἐλάφουσ ἢ ἄλλο τι μέγιστον. κδ Ὅπωσ Λίβυεσ μεθ̓ ἵππων αἱροῦσιν τὰ μεγάλα θηράματα. κε Περὶ τοῦ ἀφ̓ οἱάσ ἡλικίασ δεῖ ἐξάγειν εἰσ θήραν τὰσ θηλείασ κύνασ. κσ Περὶ ἀρρένων κυνῶν, ἀφ̓ οἱάσ ἡλικίασ χρεῶν αὐτοὺσ ἐπὶ θήραν ἐξάγειν. κζ Πῶσ ἐπὶ ὀχείαν ἀκτέον τὰσ κύνασ. κη Ὅτι, εἴ τισ ὁρῴη τὴν μῖξιν τῶν κυνῶν, οὐκ ἐπιτελεῖται γόνιμοσ. κθ Περὶ καιροῦ πρὸσ σκυλακείαν ἐπιτηδείου. λ Πῶσ μετὰ τὸ τεκεῖν ἐπαναληπτέον εἰσ τὸ ἐξ ἀρχῆσ τὸν δρόμον τῶν κυνῶν. λα Περὶ ὧν Ξενοφῶν ὑπὲρ ἀνατροφῆσ διατάττεται. λβ Διαφοραὶ ἄρρενοσ καὶ θηλείασ κυνόσ. λγ Ὅτι δεῖ τοὺσ κυνηγέτασ θύειν τῇ Ἀρτέμιδι. λδ Περὶ τοῦ Κελτῶν νόμου καὶ τοῦ ὑπ̓ αὐτῶν γινομένου ἐράνου τῇ Ἀρτέμιδι. λε Παραίνεσισ πρὸσ τὸ θύειν τοῖσ ἐφόροισ τῶν ἐν ἀνθρώποισ ἐπιτηδευμάτων. λσ Ἐξ Ὁμήρου μαρτύρια, ὅτι χρὴ θύειν τοῖσ τῶν πραγμάτων εὑρεταῖσ ἐν τῇ τῶνδε μεταχειρίσει.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION