Aristides, Aelius, Ars Rhetorica, περὶ πολιτικοῦ λόγου, περὶ δεινότητοσ.

(아리스티데스, 아일리오스, Ars Rhetorica, περὶ πολιτικοῦ λόγου, περὶ δεινότητοσ.)

δεινότησ δὲ γίνεται κατὰ γνώμην μοναχῶσ, εἰ δέ τισ κατ’ ἄλλο τι οἰέται, πλεῖστον διαμαρτάνει. δεινότησ δέ ἐστιν, ὅταν τισ πόρρωθεν χρήσιμόν τι ἑαυτῷ προδιοικῆται, ὡσ ἐν τῷ κατὰ Ἀριστοκράτουσ ὁ Δημοσθένησ βουλόμενοσ δεῖξαι ὅτι σφαλερὸν καὶ κατὰ τῆσ πόλεώσ ἐστι τὸ ἕνα τῶν Θρᾳκῶν βασιλέων κύριον γενέσθαι, πόρρωθεν λαβὼν κατασκευάζει, ὅτι τὸ ἀσθενῆ εἶναι τὸν Κερσοβλέπτην, ᾧ στρατηγεῖ ὁ Χαρίδημοσ, τοῦτο φρουρά ἐστι Χερρονήσου, ὥστε τὸ ἐναντίον καταλυθῆναι μὲν τοὺσ πλείστουσ βασιλεῖσ, εἰσ ἕνα δὲ τὸν Κερσοβλέπτην περιελθεῖν διὰ τοῦ Χαριδήμου κίνδυνόσ ἐστι Χερρονήσῳ. πόρρωθεν οὖν προδιῳκήσατο τὸ ψηφίσασθαι ἀγώγιμον εἶναι τὸν ἀποκτείναντα Χαρίδημον, φοβερὸν ποιεῖ Κερσοβλέπτην, οὗτοσ δὲ αὐξηθεὶσ καταλύσει τοὺσ ἄλλουσ βασιλεῖσ, δι’ οὓσ σώζεται Χερρόνησοσ. ὡσ δ’ ἂν καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν εἰρημένων κατάδηλόν σοι γένηται, ἔστι δ’ ἀνάγκη πρῶτον ἁπάντων εἰπεῖν καὶ δεῖξαι τί ποτέ ἐστι τὸ Χερρόνησον ὑμᾶσ ἀσφαλῶσ ἔχειν πεποιηκόσ· διὰ γὰρ τοῦ μαθεῖν τοῦτο καὶ τἀδίκημα σαφῶσ ὄψεσθε. ἔστι τοίνυν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τοῦτο, τελευτήσαντοσ Κότυοσ Βηρισάδην καὶ Ἀμάδοκον καὶ Κερσοβλέπτην τρεῖσ ἀνθ’ ἑνὸσ γενέσθαι Θρᾴκησ βασιλέασ· συμβέβηκε γὰρ αὑτοῖσ μὲν ἀντιπάλουσ εἶναι τούτουσ, ὑμᾶσ δὲ ὑπέρχεσθαι καὶ θεραπεύειν. τοῦτο τοίνυν βουλόμενοί τινεσ παῦσαι καὶ καταλῦσαι μὲν τοὺσ ἑτέρουσ βασιλέασ, παραδοῦναι δὲ τῷ Κερσοβλέπτῃ τὴν ἀρχὴν ἅπασαν, διαπράττονται σφίσι τοῦτο γενέσθαι τὸ προβούλευμα. δεινότησ δέ ἐστι καὶ τὸ πρὶν θεῖναι ἀνελεῖν τι πόρρωθεν ἀντιπῖπτον αὐτῷ.

πῶσ οὖν ἐκ τοῦ συνειπεῖν Φιλοκράτει ᾐσθημένοσ με δῶρα εἰληφότα ἐπὶ τὴν ἡμετέραν πρεσβείαν κεχειροτονημένοσ, σὺν ἡμῖν ὑπέμεινασ πρεσβεύειν καὶ οὐκ ἐξωμόσω; πρὸσ τοῦτο ἀντιθεὶσ ἄνευ προτάσεωσ τὴν ἀντίθεσιν ταύτην, τότε τὴν λύσιν ἐπήνεγκεν. ὡμολογήκειν γὰρ τοῖσ αἰχμαλώτοισ λύτρα κομιεῖν, καὶ διὰ τοῦτο δεύτερον ἐπρέσβευσα, ἵνα αὐτοὺσ λύσωμαι καὶ σώσω εἰσ δύναμιν· δεινὸν οὖν ψεύσασθαι καὶ προέσθαι ἀτυχοῦντασ ἀνθρώπουσ πολίτασ. πρότασισ ἂν ἔδοξεν εἶναι καὶ πλάττεσθαι πρὸσ τὸ συμβὰν μετατεθειμένοσ, νῦν δὲ πρὶν θεῖναι τὴν πρότασιν προλαβὼν ἔθηκε τὸ κατὰ τοὺσ αἰχμαλώτουσ τῇ ἀντεξετάσει τῶν χρόνων. ἐν ᾗ διετρίβομεν ἐν Μακεδονίᾳ, τί ἑκάτεροσ προείλετο πράττειν; ἐγὼ μὲν τοίνυν τοὺσ αἰχμαλώτουσ ἀνασώζειν καὶ ἀναζητεῖν καὶ παρ’ ἐμοῦ χρήματα ἀναλίσκειν, οὗτοσ δὲ αὐτίκα ἀκούσεσθε τί ποιῶν διετέλεσεν. τοῦτον τὸν τρόπον προδιοικησάμενοσ τὰ περὶ τοὺσ αἰχμαλώτουσ νῦν προάγει καὶ αὐτὴν τὴν πρότασιν ἐπὶ προδιῳκημένῃ τῇ λύσει, ὅταν δ’ οὗτοσ αὐτίκα δὴ λέγῃ πρὸσ ὑμᾶσ, τί δήποτε ὡσ φῄσ, ὦ Δημόσθενεσ, ἀπὸ τοῦ συνειπεῖν ἐμὲ Φιλοκράτει γνοὺσ οὐδὲν ὑγιὲσ πράττοντασ ἡμᾶσ, τὴν μετὰ ταῦτα πρεσβείαν τὴν ἐπὶ τοὺσ ὁρ́κουσ συνεπρέσβευσασ πάλιν καὶ οὐκ ἐξωμόσω; ταῦτα μέμνησθε, ὅτι τούτοισ ὡμολογήκειν, οὓσ αὐτὸσ ἐλυσάμην, ἥξειν καὶ κομιεῖν λύτρα καὶ σώσειν εἰσ δύναμιν· δεινὸν οὖν ἦν ψεύσασθαι καὶ προέσθαι δυστυχοῦντασ ἀνθρώπουσ πολίτασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION