Aristides, Aelius, Ars Rhetorica, περὶ πολιτικοῦ λόγου, περὶ σεμνότητοσ. 6:

(아리스티데스, 아일리오스, Ars Rhetorica, περὶ πολιτικοῦ λόγου, περὶ σεμνότητοσ. 6:)

ἐν οἷσ ὁ μέγιστοσ κίνδυνοσ ἐν τῷ πολιτικῷ λόγῳ ἢ ἐπακολουθήσαντα καὶ ἐπισπασθέντα τῇ φύσει τῶν ἐννοημάτων, καὶ καθάπαξ ἀποστάντα τῶν ὑποκειμένων διαφθεῖραι [δὲ] τὸ δόκιμον τοῦ λόγου καὶ ὑπόκενον ἐργάσασθαι καὶ γενέσθαι παρόμοιον τοῖσ μετεωρολόγοισ τῶν σοφιστῶν, ἢ τὸ μέτρον τὸ ἐν τούτοισ ἐπισκεψάμενον, εἰσ ὅσον ἐξαίρεται ὁ ἀγωνιστικὸσ λόγοσ καὶ οἷστισιν ἀναμιγνύμενοσ οὐκ ἀμοιρεῖ ἐν τοῖσ ὁρ́οισ τοῦ ἀγωνιστικὴν μένειν τὴν σεμνότητα καὶ μὴ διαμαρτεῖν. ταῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖσ διακούουσι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION