Ancient Greek-English Dictionary Language

κομπώδης

Third declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: κομπώδης κομπώδες

Structure: κομπωδη (Stem) + ς (Ending)

Etym.: ei)=dos

Sense

  1. boastful, vainglorious, boastfulness

Examples

  • καὶ τἆλλα πάντων ἥδιστοσ ὢν βασιλέων συνεῖναι καὶ χάριτοσ οὐδεμιᾶσ ἀμοιρῶν, τότε ταῖσ μεγαλαυχίαισ ἀηδὴσ ἐγίνετο καὶ λίαν στρατιωτικόσ, αὐτόσ τε πρόσ τὸ κομπῶδεσ ὑποφερόμενοσ καὶ τοῖσ κόλαξιν ἑαυτὸν ἀνεικὼσ ἱππάσιμον, ὑφ’ ὧν οἱ χαριέστεροι τῶν παρόντων ἐπετρίβοντο, μήτε ἁμιλλᾶσθαι τοῖσ κόλαζι μήτε λείπεσθαι βουλόμενοι τῶν αὐτῶν ἐπαίνων, τὸ μὲν γὰρ αἰσχρὸν ἐδόκει, τὸ δὲ κίνδυνον ἔφερε. (Plutarch, Alexander, chapter 23 4:1)
  • αὐτοῦ δὲ Πτολεμαίου μετὰ δυνάμεωσ πεζικῆσ ἅμα καὶ ναυτικῆσ μεγάλησ ἐπιφανέντοσ, ἐγένοντο μὲν ἀπειλαί τινεσ καὶ διάλογοι κομπώδεισ, τοῦ μὲν ἀποπλεῖν Δημήτριον κελεύοντοσ πρὶν ὑπὸ τῆσ δυνάμεωσ πάσησ ἀθροισθείσησ καταπατηθῆναι, Δημητρίου δὲ ἐκεῖνον ἀφεῖναι φάσκοντοσ, ἂν ὁμολογήσῃ Σικυῶνα καὶ Κόρινθον ἀπαλλάξειν τῆσ φρουρᾶσ. (Plutarch, Demetrius, chapter 15 2:3)
  • ἐχρῆτο δὲ τῷ καλουμένῳ μὲν Ἀσιανῷ ζήλῳ τῶν λόγων, ἀνθοῦντι μάλιστα κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον, ἔχοντι δὲ πολλὴν ὁμοιότητα πρὸσ τὸν βίον αὐτοῦ, κομπώδη καὶ φρυαγματίαν ὄντα καὶ κενοῦ γαυριάματοσ καὶ φιλοτιμίασ ἀνωμάλου μεστόν. (Plutarch, Antony, chapter 2 5:1)
  • αἱ δὲ γενόμεναι τότε πρὸσ τὰσ τῶν βαρβάρων ναῦσ περὶ τὰ στενὰ μάχαι κρίσιν μὲν εἰσ τὰ ὅλα μεγάλην οὐκ ἐποίησαν, τῇ δὲ πείρᾳ μέγιστα τοὺσ Ἕλληνασ ὤνησαν, ὑπὸ τῶν ἔργων παρὰ τοὺσ κινδύνουσ διδαχθέντασ, ὡσ οὔτε πλήθη νεῶν οὔτε κόσμοι καὶ λαμπρότητεσ ἐπισήμων οὔτε κραυγαὶ κομπώδεισ ἢ βάρβαροι παιᾶνεσ ἔχουσι τι δεινὸν ἀνδράσιν ἐπισταμένοισ εἰσ χεῖρασ ἰέναι καὶ μάχεσθαι τολμῶσιν, ἀλλὰ δεῖ τῶν τοιούτων καταφρονοῦντασ ἐπ’ αὐτὰ τὰ σώματα φέρεσθαι καὶ πρὸσ ἐκεῖνα διαγωνίζεσθαι συμπλακέντασ. (Plutarch, , chapter 8 1:1)
  • Μιθριδάτησ, ὥσπερ οἱ πολλοὶ τῶν σοφιστῶν, κομπώδησ ἐν ἀρχῇ καὶ σοβαρὸσ ἐπὶ Ῥωμαίουσ ἀναστὰσ διακένῳ δυνάμει, λαμπρᾷ δὲ καὶ πανηγυρικῇ τὴν ὄψιν, εἶτ’ ἐκπεσὼν καταγελάστωσ καὶ νουθετηθείσ, ὅτε τὸ δεύτερον πολεμεῖν ἔμελλεν, εἰσ ἀληθινὴν καὶ πραγματικὴν συνέστελλε τὰσ δυνάμεισ παρασκευήν. (Plutarch, Lucullus, chapter 7 3:2)

Synonyms

  1. boastful

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION