Ancient Greek-English Dictionary Language

ἐννέα

Numeral; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἐννέα

Sense

  1. (cardinal) nine

Examples

  • καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Μαθουσάλα, ἃσ ἔζησεν, ἐννέα καὶ ἑξήκοντα καὶ ἐννακόσια ἔτη, καὶ ἀπέθανε. (Septuagint, Liber Genesis 5:27)
  • καὶ ἔζησε Φαλὲγ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ραγαῦ ἐννέα καὶ διακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱούσ καὶ θυγατέρασ καὶ ἀπέθανε. (Septuagint, Liber Genesis 11:19)
  • Καὶ ἔζησε Ναχὼρ ἔτη ἑκατὸν ἑβδομήκοντα ἐννέα καὶ ἐγέννησε τὸν Θάρα. (Septuagint, Liber Genesis 11:24)
  • υἱοὶ δὲ Ἰωσὴφ οἱ γενόμενοι αὐτῷ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ψυχαὶ ἐννέα. πᾶσαι ψυχαὶ οἴκου Ἰακὼβ αἱ εἰσελθοῦσαι μετὰ Ἰακὼβ εἰσ Αἴγυπτον ψυχαὶ ἑβδομηκονταπέντε. (Septuagint, Liber Genesis 46:27)
  • ΠΑΝ τὸ χρυσίον, ὃ κατειργάσθη εἰσ τὰ ἔργα κατὰ πᾶσαν τὴν ἐργασίαν τῶν ἁγίων, ἐγένετο χρυσίου τοῦ τῆσ ἀπαρχῆσ, ἐννέα καὶ εἴκοσι τάλαντα καὶ ἑπτακόσιοι εἴκοσι σίκλοι κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον. (Septuagint, Liber Exodus 39:1)

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION