Ancient Greek-English Dictionary Language

Ἐλιάβ

Noun; 기독교 고유 Transliteration:

Principal Part: Ἐλιάβ

Sense

  1. Elia

Examples

  • καὶ ἐγὼ ἔδωκα αὐτὸν καὶ τὸν Ἐλιὰβ τὸν τοῦ Ἀχισαμὰχ ἐκ φυλῆσ Δὰν καὶ παντὶ συνετῷ καρδίᾳ δέδωκα σύνεσιν, καὶ ποιήσουσι πάντα ὅσα συνέταξά σοι, (Septuagint, Liber Exodus 31:6)
  • καὶ προβιβάσαι γε ἔδωκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῷ τε καὶ τῷ Ἐλιὰβ τῷ τοῦ Ἀχισαμάχ, ἐκ φυλῆσ Δάν. (Septuagint, Liber Exodus 35:34)
  • ΚΑΙ ἐποίησε Βεσελεήλ καὶ Ἐλιὰβ καὶ πᾶσ σοφὸσ τῇ διανοίᾳ, ᾧ ἐδόθη σοφία καὶ ἐπιστήμη ἐν αὐτοῖσ συνιέναι ποιεῖν πάντα τὰ ἔργα κατὰ τὰ ἅγια καθήκοντα, κατὰ πάντα ὅσα συνέταξε Κύριοσ. (Septuagint, Liber Exodus 36:1)
  • καὶ ἐκάλεσε Μωυσῆσ Βεσελεὴλ καὶ Ἐλιὰβ καὶ πάντασ τοὺσ ἔχοντασ τὴν σοφίαν, ᾧ ἔδωκεν ὁ Θεὸσ ἐπιστήμην ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ πάντασ τοὺσ ἑκουσίωσ βουλομένουσ προσπορεύεσθαι πρὸσ τὰ ἔργα, ὥστε συντελεῖν αὐτά, (Septuagint, Liber Exodus 36:2)
  • καὶ Ελιαβ ὁ τοῦ Αχισαμακ ἐκ τῆσ φυλῆσ Δαν, ὃσ ἠρχιτεκτόνησεν τὰ ὑφαντὰ καὶ τὰ ῥαφιδευτὰ καὶ ποικιλτικὰ ὑφᾶναι τῷ κοκκίνῳ καὶ τῇ βύσσῳ. (Septuagint, Liber Exodus 37:21)

SEARCH

MENU NAVIGATION