헬라어 문장 내 검색 Language

ὡσ δὲ ἐγένοντο κατὰ τὴν μεταξὺ κειμένην θάλασσαν Σιγείου καὶ Χερρονήσου, ὤλισθεν εἰσ τὸν βυθὸν ἡ Ἕλλη, κἀκεῖ θανούσησ αὐτῆσ ἀπ’ ἐκείνησ Ἑλλήσποντοσ ἐκλήθη τὸ πέλαγοσ.
(아폴로도로스, Library and Epitome, book 1, chapter 9 1:10)
ᾧ γε ὁ μὲν Ἄθωσ τὰσ ναῦσ, ὁ δὲ Ἑλλήσποντοσ τὸ πεζὸν ἐδέξατο.
(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Πρὸσ Πλάτωνα ὑπὲρ τῶν τεττάρων 65:7)
οὐδὲ αὐτὸσ ἔχω ἀτρεκῶσ εἰκάσαι, πότερα πλοίοισ ἐζεύχθη ὁ πόροσ, καθάπερ οὖν ὁ Ἑλλήσποντόσ τε πρὸσ Ξέρξου καὶ ὁ Βόσπορόσ τε καὶ ὁ Ἴστροσ πρὸσ Δαρείου, ἢ γέφυρα κατὰ τοῦ ποταμοῦ διηνεκὴσ ἐποιήθη αὐτῷ·
(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 7 1:2)
εἰ δὲ Ιὠνία τε πρὸσ ἡμῶν διὰ τούσδε τοὺσ πόνουσ ἔχεται καὶ Ἑλλήσποντοσ καὶ Φρύγεσ ἀμφότεροι καὶ Καππαδόκαι καὶ Παφλαγόνεσ καὶ Λυδοὶ καὶ Κᾶρεσ καὶ Λύκιοι καὶ Παμφυλία δὲ καὶ Φοινίκη καὶ Αἴγυπτοσ ξὺν τῇ Λιβύῃ τῇ Ἑλληνικῇ καὶ Ἀραβίασ ἔστιν ἃ καὶ Συρία ἥ τε κοίλη καὶ ἡ μέση τῶν ποταμῶν, καὶ Βαβυλὼν δὲ ἔχεται καὶ τὸ Σουσίων ἔθνοσ καὶ Πέρσαι καὶ Μῆδοι καὶ ὅσων Πέρσαι καὶ Μῆδοι ἐπῆρχον, καὶ ὅσων δὲ οὐκ ἦρχον, τὰ ὑπὲρ τὰσ Κασπίασ πύλασ, τὰ ἐπέκεινα τοῦ Καυκάσου, ὁ Τάναϊσ, τὰ πρόσω ἔτι τοῦ Τανάϊδοσ, Βακτριανοί, Ὑρκάνιοι, ἡ θάλασσα ἡ Ὑρκανία, Σκύθασ τε ἀνεστείλαμεν ἔστε ἐπὶ τὴν ἔρημον, ἐπὶ τούτοισ μέντοι καὶ ὁ Ἰνδὸσ ποταμὸσ διὰ τῆσ ἡμετέρασ ῥεῖ, ὁ Ὑδάσπησ διὰ τῆσ ἡμετέρασ, ὁ Ἀκεσίνησ, ὁ Ὑδραώτησ, τί ὀκνεῖτε καὶ τὸν Ὕφασιν καὶ τὰ ἐπέκεινα τοῦ Ὑφάσιοσ γένη προσθεῖναι τῇ ἡμετέρᾳ Μακεδόνων τε ἀρχῇ;
(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 25 4:1)
πολλοὺσ δὲ καὶ Ἑλλήσποντοσ ἀθροίζει.
(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 64 4:3)
καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντοσ ἀπείρων·
(디오, 크리소토모스, 연설, ΤΑΡΣΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. 25:1)
ὁ Πρίαμοσ πρότερον εὐδαιμονίᾳ διαφέρων καὶ τοσούτων ἐθνῶν καὶ τηλικούτου τόπου βασιλεύων, ὅσσον Λέσβοσ ἄνω Μάκαροσ ἕδοσ ἐντὸσ ἐέργει καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντοσ ἀπείρων διὰ τὸν υἱὸν καὶ τὴν ἀκρασίαν τὴν ἐκείνου πάντων ἀθλιώτατοσ ἐγένετο.
(디오, 크리소토모스, 연설 (2), ΠΕΡΙ ΑΠΙΣΤΙΑΣ. 22:2)
ἐκδιδοῖ δὲ ὁ Ἑλλήσποντοσ ἐσ χάσμα πελάγεοσ τὸ δὴ Αἰγαῖον καλέεται.
(헤로도토스, The Histories, book 4, chapter 85 4:2)
ὁ μέν νυν Πόντοσ οὗτοσ καὶ Βόσπορόσ τε καὶ Ἑλλήσποντοσ οὕτω τέ μοι μεμετρέαται καὶ κατὰ τὰ εἰρημένα πεφύκασι, παρέχεται δὲ καὶ λίμνην ὁ Πόντοσ οὗτοσ ἐκδιδοῦσαν ἐσ αὐτὸν οὐ πολλῷ τεῳ ἐλάσσω ἑωυτοῦ, ἣ Μαιῆτίσ τε καλέεται καὶ μήτηρ τοῦ Πόντου.
(헤로도토스, The Histories, book 4, chapter 86 4:1)
οἱ μὲν δὴ Ἕλληνεσ καὶ οἱ βάρβαροι ἔσπευδον ἐσ τὴν μάχην, ὥσ σφι καί αἱ νῆσοι καὶ ὁ Ἑλλήσποντοσ ἀέθλα προέκειτο.
(헤로도토스, The Histories, book 9, chapter 101 4:3)
αὐτὰρ Θρήϊκασ ἦγ’ Ἀκάμασ καὶ Πείροοσ ἡρ́ωσ ὅσσουσ Ἑλλήσποντοσ ἀγάρροοσ ἐντὸσ ἐέργει.
(호메로스, 일리아스, Book 2 92:1)
ὅσσον Λέσβοσ ἄνω Μάκαροσ ἕδοσ ἐντὸσ ἐέργει καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντοσ ἀπείρων, τῶν σε γέρον πλούτῳ τε καὶ υἱάσι φασὶ κεκάσθαι.
(호메로스, 일리아스, Book 24 50:21)
Τὸ μὲν στενὸν τοῦτο, ἔνθα ἡ παῖσ κατηνέχθη, Ἑλλήσποντοσ ἀπ̓ αὐτῆσ καλείσθω·
(루키아노스, Dialogi Marini, poseidon and nereides, chapter 11)
"καὶ ἀεὶ ὁ Ἄθωσ πλείσθω καὶ ὁ Ἑλλήσποντοσ πεζευέσθω καὶ ὁ ἥλιοσ ὑπὸ τῶν Μηδικῶν βελῶν σκεπέσθω καὶ Ξέρξησ φευγέτω καὶ Λεωνίδασ θαυμαζέσθω καὶ τὰ Ὀθρυάδου γράμματα ἀναγιγνωσκέσθω, καὶ ἡ Σαλαμὶσ καὶ τὸ Ἀρτεμίσιον καὶ αἱ Πλαταιαὶ πολλὰ ταῦτα καὶ πυκνά.
(루키아노스, Rhetorum praeceptor, (no name) 13:33)
κατὰ δὲ ταύτην ἐστὶ τὸ ἑπταστάδιον τὸ κατὰ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον, δι’ οὗ τὸ Αἰγαῖον καὶ ὁ Ἑλλήσποντοσ ἐκδίδωσι πρὸσ ἄρκτον εἰσ ἄλλο πέλαγοσ, ὃ καλοῦσι Προποντίδα, κἀκεῖνο εἰσ ἄλλο τὸν Εὔξεινον προσαγορευόμενον πόντον.
(스트라본, 지리학, book 2, chapter 5 44:1)

SEARCH

MENU NAVIGATION