Unknown, Greek Anthology, Volume V, book 15, chapter 1

(작자 미상, Greek Anthology, Volume V, book 15, chapter 1)

εἰσ τὸ ποιημάτιον Ιωἄννου Γραμματικοῦ Ζωοτύποσ τόλμησεν ἃ μὴ θέμισ εἰκόνι γράψαι, εὐεπίη δ’ ἐτέλεσσε φύσιν ψευδήμονα κόσμου, ἐγγὺσ ἀληθείησ τε· γραφὴ δ’ ἐψεύσατο πάντα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION