Strabo, Geography, book 16, chapter 1 10:

(스트라본, 지리학, book 16, chapter 1 10:)

ἡ δὲ Βαβυλὼν καὶ αὐτὴ μέν ἐστιν ἐν πεδίῳ, τὸν δὲ κύκλον ἔχει τοῦ τείχουσ τριακοσίων ἑξήκοντα πέντε σταδίων, πάχοσ δὲ τοῦ τείχουσ ποδῶν δύο καὶ τριάκοντα, ὕψοσ δὲ τῶν μὲν μεσοπυργίων πήχεισ πεντήκοντα τῶν δὲ πύργων ἑξήκοντα, ἡ δὲ πάροδοσ τοῖσ ἐπὶ τοῦ τείχουσ ὥστε τέθριππα ἐναντιοδρομεῖν ἀλλήλοισ ῥᾳδίωσ· διόπερ τῶν ἑπτὰ θεαμάτων λέγεται καὶ τοῦτο καὶ ὁ κρεμαστὸσ κῆποσ ἔχων ἐν τετραγώνῳ σχήματι ἑκάστην πλευρὰν τεττάρων πλέθρων· συνέχεται δὲ ψαλιδώμασι καμαρωτοῖσ ἐπὶ πεττῶν ἱδρυμένοισ κυβοειδῶν ἄλλοισ ἐπ’ ἄλλοισ· οἱ δὲ πεττοὶ κοῖλοι πλήρεισ γῆσ ὥστε δέξασθαι φυτὰ δένδρων τῶν μεγίστων, ἐξ ὀπτῆσ πλίνθου καὶ ἀσφάλτου κατεσκευασμένοι καὶ αὐτοὶ καὶ αἱ ψαλίδεσ καὶ τὰ καμαρώματα. ἡ δ’ ἀνωτάτω στέγη προσβάσεισ κλιμακωτὰσ ἔχει, παρακειμένουσ δ’ αὐταῖσ καὶ κοχλίασ δι’ ὧν τὸ ὕδωρ ἀνῆγον εἰσ τὸν κῆπον ἀπὸ τοῦ Εὐφράτου συνεχῶσ οἱ πρὸσ τοῦτο τεταγμένοι. ὁ γὰρ ποταμὸσ διὰ μέσησ ῥεῖ τῆσ πόλεωσ σταδιαῖοσ τὸ πλάτοσ, ἐπὶ δὲ τῷ ποταμῷ ὁ κῆποσ. ἔστι δὲ καὶ ὁ τοῦ Βήλου τάφοσ αὐτόθι, νῦν μὲν κατεσκαμμένοσ, Ξέρξησ δ’ αὐτὸν κατέσπασεν, ὥσ φασιν· ἦν δὲ πυραμὶσ τετράγωνοσ ἐξ ὀπτῆσ πλίνθου καὶ αὐτὴ σταδιαία τὸ ὕψοσ, σταδιαία δὲ καὶ ἑκάστη τῶν πλευρῶν· ἣν Ἀλέξανδροσ ἐβούλετο ἀνασκευάσαι, πολὺ δ’ ἦν ἔργον καὶ πολλοῦ χρόνου αὐτὴ γὰρ ἡ χοῦσ εἰσ ἀνακάθαρσιν μυρίοισ ἀνδράσι δυεῖν μηνῶν ἔργον ἦν, ὥστ’ οὐκ ἔφθη τὸ ἐγχειρηθὲν ἐπιτελέσαι· παραχρῆμα γὰρ ἡ νόσοσ καὶ ἡ τελευτὴ συνέπεσε τῷ βασιλεῖ, τῶν δ’ ὕστερον οὐδεὶσ ἐφρόντισεν. ἀλλὰ καὶ τὰ λοιπὰ ὠλιγωρήθη καὶ κατήρειψαν τῆσ πόλεωσ τὰ μὲν οἱ Πέρσαι τὰ δ’ ὁ χρόνοσ καὶ ἡ τῶν Μακεδόνων ὀλιγωρία περὶ τὰ τοιαῦτα, καὶ μάλιστα ἐπειδὴ τὴν Σελεύκειαν ἐπὶ τῷ Τίγρει πλησίον τῆσ Βαβυλῶνοσ ἐν τριακοσίοισ που σταδίοισ ἐτείχισε Σέλευκοσ ὁ Νικάτωρ. καὶ γὰρ ἐκεῖνοσ καὶ οἱ μετ’ αὐτὸν ἅπαντεσ περὶ ταύτην ἐσπούδασαν τὴν πόλιν καὶ τὸ βασίλειον ἐνταῦθα μετήνεγκαν· καὶ δὴ καὶ νῦν ἡ μὲν γέγονε Βαβυλῶνοσ μείζων ἡ δ’ ἔρημοσ ἡ πολλή, ὥστ’ ἐπ’ αὐτῆσ μὴ ἂν ὀκνῆσαί τινα εἰπεῖν ὅπερ ἔφη τισ τῶν κωμικῶν ἐπὶ τῶν Μαγαλοπολιτῶν τῶν ἐν Ἀρκαδίᾳ "ἐρημία μεγάλη ’στὶν ἡ Μεγάλη πόλισ. " διὰ δὲ τὴν τῆσ ὕλησ σπάνιν ἐκ φοινικίνων ξύλων αἱ οἰκοδομαὶ συντελοῦνται καὶ δοκοῖσ καὶ στύλοισ· περὶ δὲ τοὺσ στύλουσ στρέφοντεσ ἐκ τῆσ καλάμησ σχοινία περιτιθέασιν, εἶτ’ ἐπαλείφοντεσ χρώμασι καταγράφουσι, τὰσ δὲ θύρασ ἀσφάλτῳ· ὑψηλαὶ δὲ καὶ αὗται καὶ οἱ οἶκοι καμαρωτοὶ πάντεσ διὰ τὴν ἀξυλίαν· ψιλὴ γὰρ ἡ χώρα καὶ θαμνώδησ ἡ πολλὴ πλὴν φοίνικοσ· οὗτοσ δὲ πλεῖστοσ ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ, πολὺσ δὲ καὶ ἐν Σούσοισ καὶ ἐν τῇ παραλίᾳ [τῇ] Περσίδι καὶ ἐν τῇ Καρμανίᾳ. κεράμῳ δ’ οὐ χρῶνται· οὐδὲ γὰρ κατομβροῦνται. παραπλήσια δὲ καὶ τὰ ἐν Σούσοισ καὶ τῇ Σιτακηνῇ.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION