Strabo, Geography, book 15, chapter 2 16:

(스트라본, 지리학, book 15, chapter 2 16:)

τὸ μὲν δὴ νότιον τῆσ Ἀριανῆσ πλευρὸν τοιαύτην τινὰ ἔχει τὴν τῆσ παραλίασ διάθεσιν καὶ τῆσ ὑπερκειμένησ πλησίον γῆσ τῆσ τῶν Γεδρωσίων καὶ Ὠριτῶν. πολλὴ δ’ ἐστὶ καὶ εἰσ τὴν μεσόγαιαν ἀνέχουσα καὶ ἡ Γεδρωσία μέχρι τοῦ συνάψαι Δράγγαισ τε καὶ Ἀραχωτοῖσ καὶ Παροπαμισάδαισ, περὶ ὧν Ἐρατοσθένησ οὕτωσ εἴρηκεν· οὐ γὰρ ἔχομέν τι λέγειν βέλτιον περὶ αὐτῶν. ὁρίζεσθαι μὲν γάρ φησι τὴν Ἀριανὴν ἐκ μὲν τῶν πρὸσ ἑώ τῷ Ἰνδῷ, πρὸσ νότον δὲ τῇ μεγάλῃ θαλάττῃ, πρὸσ ἄρκτον δὲ τῷ Παροπαμισῷ καὶ τοῖσ ἑξῆσ ὄρεσι μέχρι Κασπίων πυλῶν, τὰ δὲ πρὸσ ἑσπέραν τοῖσ αὐτοῖσ ὁρ́οισ οἷσ ἡ μὲν Παρθυηνὴ πρὸσ Μηδίαν ἡ δὲ Καρμανία πρὸσ τὴν Παραιτακηνὴν καὶ Περσίδα διώρισται· πλάτοσ δὲ τῆσ χώρασ τὸ τοῦ Ἰνδοῦ μῆκοσ τὸ ἀπὸ τοῦ Παροπαμισοῦ μέχρι τῶν ἐκβολῶν μύριοι καὶ δισχίλιοι στάδιοι οἱ δὲ τρισχιλίουσ φασί· μῆκοσ δὲ ἀπὸ Κασπίων πυλῶν, ὡσ ἐν τοῖσ Ἀσιατικοῖσ σταθμοῖσ ἀναγέγραπται, διττόν. μέχρι μὲν Ἀλεξανδρείασ τῆσ ἐν Ἀρίοισ ἀπὸ Κασπίων πυλῶν διὰ τῆσ Παρθυαίασ μία καὶ ἡ αὐτὴ ὁδόσ· εἶθ’ ἡ μὲν ἐπ’ εὐθείασ διὰ τῆσ Βακτριανῆσ καὶ τῆσ ὑπερβάσεωσ τοῦ ὄρουσ εἰσ Ὀρτόσπανα ἐπὶ τὴν ἐκ Βάκτρων τρίοδον ἥτισ ἐστὶν ἐν τοῖσ Παροπαμισάδαισ· ἡ δ’ ἐκτρέπεται μικρὸν ἀπὸ τῆσ Ἀρίασ πρὸσ νότον εἰσ Προφθασίαν τῆσ Δραγγιανῆσ· εἶτα πάλιν ἡ λοιπὴ μέχρι τῶν ὁρ́ων τῆσ Ἰνδικῆσ καὶ τοῦ Ἰνδοῦ· ὥστε μακροτέρα ἐστὶν αὕτη ἡ διὰ τῶν Δραγγῶν καὶ Ἀραχωτῶν, σταδίων μυρίων πεντακισχιλίων τριακοσίων ἡ πᾶσα. εἰ δή τισ ἀφέλοι τοὺσ χιλίουσ τριακοσίουσ, ἔχοι ἂν τὸ λοιπὸν τὸ ἐπ’ εὐθείασ μῆκοσ τῆσ χώρασ, μυρίων καὶ τετρακισχιλίων· οὐ πολὺ γὰρ ἔλαττον [τὸ] τῆσ παραλίασ, κἂν παραύξωσί τινεσ αὐτὸ πρὸσ τοῖσ μυρίοισ τὴν Καρμανίαν ἑξακισχιλίων τιθέντεσ· ἢ γὰρ σὺν τοῖσ κόλποισ φανοῦνται τιθέντεσ ἢ σὺν τῇ ἐντὸσ τοῦ Περσικοῦ κόλπου παραλίᾳ τῇ Καρμανικῇ. ἐπεκτείνεται δὲ τοὔνομα τῆσ Ἀριανῆσ μέχρι μέρουσ τινὸσ καὶ Περσῶν καὶ Μήδων καὶ ἔτι τῶν πρὸσ ἄρκτον Βακτρίων καὶ Σογδιανῶν· εἰσὶ γάρ πωσ καὶ ὁμόγλωττοι παρὰ μικρόν.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION