Strabo, Geography, book 15, chapter 1 84:

(스트라본, 지리학, book 15, chapter 1 84:)

θήρα δὲ τῶν θηρίων τούτων τοιάδε. χωρίον ψιλὸν ὅσον τεττάρων ἢ πέντε σταδίων τάφρῳ περιχαράξαντεσ βαθείᾳ γεφυροῦσι τὴν εἴσοδον στενωτάτῃ γεφύρᾳ· εἶτ’ εἰσαφιᾶσι θηλείασ τὰσ ἡμερωτάτασ τρεῖσ ἢ τέτταρασ, αὐτοὶ δ’ ἐν καλυβίοισ κρυπτοῖσ ὑποκάθηνται λοχῶντεσ· ἡμέρασ μὲν οὖν οὐ προσίασιν οἱ ἄγριοι, νύκτωρ δ’ ἐφ’ ἕνα ποιοῦνται τὴν εἴσοδον· εἰσιόντων δὲ κλείουσι τὴν εἴσοδον λάθρᾳ, εἶτα τῶν ἡμέρων ἀθλητῶν τοὺσ ἀλκιμωτάτουσ εἰσάγοντεσ διαμάχονται πρὸσ αὐτούσ, ἅμα καὶ λιμῷ καταπονοῦντεσ· ἤδη δὲ καμνόντων οἱ εὐθαρσέστατοι τῶν ἡνιόχων λάθρᾳ καταβαίνοντεσ ὑποδύνουσιν ἕκαστοσ τῇ γαστρὶ τοῦ οἰκείου ὀχήματοσ· ὁρμώμενοσ δ’ ἐνθένδε ὑποδύνει τῷ ἀγρίῳ καὶ σύμποδα δεσμεῖ· γενομένου δὲ τούτου κελεύουσι τοῖσ τιθασοῖσ τύπτειν τοὺσ συμποδισθέντασ ἑώσ ἂν πέσωσιν εἰσ τὴν γῆν, πεσόντων δ’ ὠμοβοί̈νοισ ἱμᾶσι προσλαμβάνονται τοὺσ αὐχένασ αὐτῶν πρὸσ τοὺσ τῶν τιθασῶν· ἵνα δὲ μὴ σειόμενοι τοὺσ ἀναβαίνειν ἐπ’ αὐτοὺσ ἐπιχειροῦντασ ἀποσείοιντο, τοῖσ τραχήλοισ αὐτῶν ἐμβάλλονται κύκλῳ τομὰσ καὶ κατ’ αὐτὰσ τοὺσ ἱμάντασ περιτιθέασιν ὥσθ’ ὑπ’ ἀλγηδόνων εἴκειν τοῖσ δεσμοῖσ καὶ ἡσυχάζειν· τῶν δ’ ἁλόντων ἀπολέξαντεσ τοὺσ πρεσβυτέρουσ ἢ νεωτέρουσ τῆσ χρείασ τοὺσ λοιποὺσ ἀπάγουσιν εἰσ τοὺσ σταθμούσ, δήσαντεσ δὲ τοὺσ μὲν πόδασ πρὸσ ἀλλήλουσ τοὺσ δὲ αὐχένασ πρὸσ κίονα εὖ πεπηγότα, δαμάζουσι λιμῷ· ἔπειτα χλόῃ καλάμου καὶ πόασ ἀναλαμβάνουσι· μετὰ δὲ ταῦτα πειθαρχεῖν διδάσκουσι, τοὺσ μὲν διὰ λόγου τοὺσ δὲ μελισμῷ τινι καὶ τυμπανισμῷ κηλοῦντεσ· σπάνιοι δ’ οἱ δυστιθάσευτοι· φύσει γὰρ διάκεινται πράωσ καὶ ἡμέρωσ, ὥστ’ ἐγγὺσ εἶναι λογικῷ ζῴῳ· οἱ δὲ καὶ ἐξαίμουσ τοὺσ ἡνιόχουσ ἐν τοῖσ ἀγῶσι πεσόντασ ἀνελόμενοι σώζουσιν ἐκ τῆσ μάχησ, τοὺσ δὲ ὑποδύντασ μεταξὺ τῶν προσθίων ποδῶν ὑπερμαχόμενοι διέσωσαν· τῶν δὲ χορτοφόρων καὶ διδασκάλων εἴ τινα παρὰ θυμὸν ἀπέκτειναν, οὕτωσ ἐπιποθοῦσιν ὥσθ’ ὑπ’ ἀνίασ ἀπέχεσθαι τροφῆσ, ἔστι δ’ ὅτε καὶ ἀποκαρτερεῖν.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION