Strabo, Geography, Book 9, chapter 1 5:

(스트라본, 지리학, Book 9, chapter 1 5:)

μετὰ δὴ Κρομμυῶνα ὑπέρκεινται τῆσ Ἀττικῆσ αἱ Σκιρωνίδεσ πέτραι πάροδον οὐκ ἀπολείπουσαι πρὸσ θαλάττῃ· ὑπὲρ αὐτῶν δ’ ἐστὶν ἡ ὁδὸσ ἡ ἐπὶ Μεγάρων καὶ τῆσ Ἀττικῆσ ἀπὸ τοῦ Ἰσθμοῦ· οὕτω δὲ σφόδρα πλησιάζει ταῖσ πέτραισ ἡ ὁδὸσ ὥστε πολλαχοῦ καὶ παράκρημνόσ ἐστι διὰ τὸ ὑπερκείμενον ὄροσ δύσβατόν τε καὶ ὑψηλὸν ὄν· ἐνταῦθα δὲ μυθεύεται τὰ περὶ τοῦ Σκείρωνοσ καὶ τοῦ Πιτυοκάμπτου τῶν λῃζομένων τὴν λεχθεῖσαν ὀρεινήν, οὓσ καθεῖλε Θησεύσ. ἀπὸ δὲ τῶν ἄκρων τούτων καταιγίζοντα σκαιὸν τὸν ἀργέστην σκίρωνα προσηγορεύκασιν Ἀθηναῖοι. μετὰ δὲ τὰσ Σκιρωνίδασ πέτρασ ἄκρα πρόκειται Μινῴα ποιοῦσα τὸν ἐν τῇ Νισαίᾳ λιμένα. ἡ δὲ Νίσαια ἐπίνειόν ἐστιν τῶν Μεγάρων δεκαοκτὼ σταδίουσ τῆσ πόλεωσ διέχον, σκέλεσιν ἑκατέρωθεν συναπτόμενον πρὸσ αὐτήν· ἐκαλεῖτο δὲ καὶ τοῦτο Μινῴα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION