Plutarch, Titus Flamininus, chapter 18

(플루타르코스, Titus Flamininus, chapter 18)

μετὰ δὲ τὰσ Ἑλληνικὰσ πράξεισ καὶ τὸν Ἀντιοχικὸν πόλεμον ἀπεδείχθη τιμητήσ, ἥτισ ἐστὶν ἀρχὴ μεγίστη καὶ τρόπον τινὰ τῆσ πολιτείασ ἐπιτελείωσισ. καὶ συνῆρχε μὲν αὐτῷ Μαρκέλλου τοῦ πεντάκισ ὑπατεύσαντοσ υἱόσ, ἐξέβαλον δὲ τῆσ βουλῆσ τῶν οὐκ ἄγαν ἐπιφανῶν τέσσαρασ, προσεδέξαντο δὲ πολίτασ ἀπογραφομένουσ πάντασ, ὅσοι γονέων ἐλευθέρων ἦσαν, ἀναγκασθέντεσ ὑπὸ τοῦ δημάρχου Τερεντίου Κουλέωνοσ, ὃσ ἐπηρεάζων τοῖσ ἀριστοκρατικοῖσ ἔπεισε τὸν δῆμον ταῦτα ψηφίσασθαι. τῶν δὲ γνωριμωτάτων κατ’ αὑτὸν ἀνδρῶν καὶ μεγίστων ἐν τῇ πόλει διαφερομένων πρὸσ ἀλλήλουσ, Ἀφρικανοῦ Σκηπίωνοσ καὶ Μάρκου Κάτωνοσ, τὸν μὲν προέγραψε τῆσ βουλῆσ, ὡσ ἄριστον ἄνδρα καὶ πρῶτον, Κάτωνι δἐ εἰσ ἔχθραν ἦλθε συμφορᾷ τοιαύτῃ χρησάμενοσ.

ἀδελφὸσ ἦν Τίτῳ Λεύκιοσ Φλαμινῖνοσ, οὔτε τὰ ἄλλα προσεοικὼσ ἐκείνῳ τὴν φύσιν ἔν τε ταῖσ ἡδοναῖσ ἀνελεύθεροσ δεινῶσ καὶ ὀλιγωρότατοσ τοῦ πρέποντοσ, τούτῳ συνῆν μειρακίσκοσ ἐρώμενοσ, ὃν καὶ στρατιᾶσ ἄρχων ἐπήγετο καὶ διέπων ἐπαρχίασ εἶχεν ἀεὶ περὶ αὑτόν, ἔν οὖν πότῳ τινὶ θρυπτόμενοσ πρὸσ τὸν Λεύκιον οὕτωσ ἔφη σφόδρα φιλεῖν αὐτόν ὥστε θέαν μονομάχων ἀπολιπεῖν οὔπω γεγονὼσ ἀνθρώπου φονευομένου θεατήσ, τὸ πρὸσ ἐκεῖνον ἡδὺ τοῦ πρὸσ αὑτὸν ἐν πλείονι λόγῳ θέμενοσ. "δεινόν·

"ἰάσομαι γὰρ ἐγώ σου τὴν ἐπιθυμίαν. καὶ κελεύσασ ἕνα τῶν καταδίκων ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου προαχθῆναι, καὶ τὸν ὑπηρέτην μεταπεμψάμενοσ, ἐν τῷ συμποσίῳ προσέταξεν ἀποκόψαι τοῦ ἀνθρώπου τὸν τράχηλον.

Οὐαλλέριοσ δὲ Ἀντίασ οὐκ ἐρωμένῳ φησίν, ἀλλ’ ἐρωμένῃ τοῦτο χαρίσασθαι τὸν Λεύκιον. ὁ δὲ Λίβιοσ ἐν λόγῳ Κάτωνοσ αὐτοῦ γεγράφθαι φησίν, ὡσ Γαλάτην αὐτόμολον ἐλθόντα μετὰ παίδων καὶ γυναικὸσ ἐπὶ τὰσ θύρασ δεξάμενοσ εἰσ τὸ συμπόσιον ὁ Λεύκιοσ ἀπέκτεινεν ἰδίᾳ χειρί τῷ ἐρωμένῳ χαριζόμενοσ, τοῦτο μὲν οὖν εἰκὸσ εἰσ δείνωσιν εἰρῆσθαι τῆσ κατηγορίασ ὑπὸ τοῦ Κάτωνοσ· ὅτι δὲ οὐκ αὐτόμολον ἤν, ἀλλὰ δεσμώτησ ὁ ἀναιρεθεὶσ καὶ ἐκ τῶν καταδίκων, ἄλλοι τε πολλοὶ καὶ Κικέρων ὁ ῥήτωρ ἐν τῷ περὶ γήρωσ αὐτῷ Κάτωνι τὴν διήγησιν ἀναθείσ εἴρηκεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION