Plutarch, Quaestiones Convivales, book 1, Κατὰ ποίαν ἀναλογίαν ὁ τῶν φωνηέντων καὶ ἡμιφώνων ἀριθμὸσ συντέτακται.

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 1, Κατὰ ποίαν ἀναλογίαν ὁ τῶν φωνηέντων καὶ ἡμιφώνων ἀριθμὸσ συντέτακται.)

"οὐ καὶ σὺ διῆλθεσ ἡμῖν, εἴ τισ ἔστι λόγοσ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν στοιχείων, ὥσ γ’ ἐμοὶ δοκεῖ; "τεκμήριον δὲ ποιοῦμαι τὸ μὴ κατὰ τύχην τῶν ἀφώνων καὶ ἡμιφώνων πρὸσ τ’ ἄλληλα καὶ πρὸσ τὰ φωνήεντα γεγονέναι τὸ πλῆθοσ, ἀλλὰ κατὰ τὴν πρώτην ἀναλογίαν ἀν δὲ καλουμένην ὑφ’ ἡμῶν. ἐννέα γὰρ ὄντων καὶ ὀκτὼ καὶ ἑπτά, οὕτω τὸν μέσον ἀριθμὸν ὑπερέχειν καὶ ὑπερέχεσθαι συμβέβηκε· "τῶν δ’ ἄκρων ὁ μέγιστοσ πρὸσ; "τὸν ἐλάχιστον ἔχει λόγον, ὃν ὁ τῶν Μουσῶν πρὸσ τὸν τοῦ Ἀπόλλωνοσ· "ἡ γὰρ ἐννεὰσ δήπου ταῖσ Μούσαισ ἡ δ’ ἑβδομὰσ τῷ Μουσηγέτῃ προσκεκλήρωται· "λέγεται θεῶν ἐν Αἰγύπτῳ γράμματα πρῶτοσ εὑρεῖν·

"διὸ καὶ τὸ τῶν γραμμάτων Αἰγύπτιοι πρῶτον ἶβιν γράφουσιν, ὡσ Ἑρμεῖ προσήκουσαν, οὐκ ὀρθῶσ κατά γε τὴν ἐμὴν δόξαν, ἀναύδῳ καὶ ἀφθόγγῳ προεδρίαν ἐν γράμμασιν ἀποδόντεσ. "Ἑρμεῖ δὲ μάλιστα τῶν ἀριθμῶν ἡ τετρὰσ ἀνάκειται· "πολλοὶ δὲ καὶ τετράδι μηνὸσ ἱσταμένου γενέσθαι τὸν θεὸν ἱστοροῦσι. "τὰ δὲ δὴ πρῶτα καὶ Φοινίκεια διὰ Κάδμον ὀνομασθέντα τετράκισ ἡ τετρὰσ γενομένη παρέσχε· "καὶ τῶν αὖθισ ἐφευρεθέντων δὲ Παλαμήδησ τε πρότεροσ τέτταρα καὶ Σιμωνίδησ αὖθισ ἄλλα τοσαῦτα προσέθηκε. "καὶ μὴν ὅτι πάντων ἀριθμῶν πρῶτοσ τέλειοσ, ἡ μὲν τριὰσ ὡσ ἀρχὴν καὶ μέσον ἔχουσα καὶ τέλοσ, ἡ δ’ ἑξὰσ ὡσ ἴση τοῖσ αὑτῆσ μέρεσι γιγνομένη, δῆλόν ἐστι. "τούτων τοίνυν ἡ μὲν ἑξὰσ ὑπὸ τῆσ τετράδοσ, ἡ δὲ τριὰσ ὑπὸ τῆσ ὀγδοάδοσ πολλαπλασιασθεῖσα, πρώτου κύβου πρῶτοσ τέλειοσ, τὸ τῶν τεττάρων καὶ εἴκοσι παρέσχηκε πλῆθοσ" ἔτι δ’ αὐτοῦ λέγοντοσ, ὁ γραμματιστὴσ Ζωπυρίων δῆλοσ ἦν καταγελῶν καὶ παρεφθέγγετο· παυσαμένου δέ, οὐ κατέσχεν ἀλλὰ φλυαρίαν τὰ τοιαῦτα πολλὴν ἀπεκάλει·

ἐπηκολουθηκέναι.

상위

Quaestiones Convivales

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION