Plutarch, Quaestiones Convivales, book 1, Τίσ αἰτία, δι’ ἣν τὸ ἄλφα προτέτακται τῶν στοιχείων.

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 1, Τίσ αἰτία, δι’ ἣν τὸ ἄλφα προτέτακται τῶν στοιχείων.)

προτεῖναι καὶ ῥητορικῷ μουσικόν, εἶτ’ ἔμπαλιν ἀναστρέφειν τὰσ ἀνταποδόσεισ. προὔτεινεν οὖν Ἑρμείασ ὁ γεωμέτρησ Πρωτογένει τῷ γραμματικῷ πρῶτοσ αἰτίαν εἰπεῖν, δι’ ἣν τὸ ἄλφα προτάττεται τῶν γραμμάτων ἁπάντων ὁ δὲ τὴν ἐν ταῖσ σχολαῖσ λεγομένην ἀπέδωκε·

τῶν ἀφώνων καὶ ἡμιφώνων ἐν δὲ τούτοισ τῶν μὲν μακρῶν ὄντων τῶν δὲ βραχέων, τῶν δ’ ἀμφότερα καὶ διχρόνων λεγομένων, ταῦτ’ εἰκότωσ τῇ δυνάμει διαφέρειν.

αὐτῶν δὲ τούτων πάλιν ἡγεμονικωτάτην ἔχειν τάξιν τὸ προτάττεσθαι τῶν ἄλλων δυεῖν ὑποτάττεσθαι δὲ μηδετέρῳ πεφυκόσ, οἱο͂́ν ἐστι τὸ ἄλφα·

τουτὶ γὰρ οὔτε τοῦ ἰῶτα δεύτερον οὔτε τοῦ υ ταττόμενον ἐθέλειν ὁμολογεῖν οὐδ’ ὁμοπαθεῖν ὥστε συλλαβὴν μίαν ἐξ ἀμφοῖν γενέσθαι, ἀλλ’ ὥσπερ ἀγανακτοῦν καὶ ἀποπηδῶν ἰδίαν ἀρχὴν ζητεῖν ἀεί·

καὶ μυρίων ἄλλων.

περίεστι καὶ νικᾷ, τὰ μὲν πολλὰ τῷ φωνᾶεν εἶναι, τὰ δ’ αὖ φωνάεντα τῷ δίχρονον, ταῦτα δ’ αὐτὰ τῷ πεφυκέναι καθηγεῖσθαι δευτερεύειν δὲ μηδέποτε μηδ’ ἀκολουθεῖν.

ἔφην ἐγώ·

"τῷ γὰρ ἐμῷ πάππῳ βοηθεῖν, εἴ τι δύναμαι, δίκαιόσ εἰμι μᾶλλον ἢ τῷ τοῦ Διονύσου. "Λαμπρίασ γὰρ ὁ ἐμὸσ πάπποσ ἔλεγε πρώτην φύσει φωνὴν τῶν ἐνάρθρων ἐκφέρεσθαι διὰ τῆσ τοῦ ἄλφα δυνάμεωσ· "τὸ γὰρ ἐν τῷ στόματι πνεῦμα ταῖσ περὶ τὰ χείλη μάλιστα πλάττεσθαι κινήσεσιν, ὧν πρώτην ἀνοιγομένων τὴν ἄνω διάστασιν οὖσαν ἐξιέναι τοῦτον τὸν ἦχον, ἁπλοῦν ὄντα κομιδῇ καὶ μηδεμιᾶσ δεόμενον πραγματείασ, μήτε τὴν γλῶτταν παρακαλοῦντα μήδ’ ὑπομένοντα, ἀλλὰ κατὰ χώραν ἀποκειμένησ ἐκείνησ ἐκπεμπόμενον ᾗ καὶ τὰ νήπια ταύτην πρώτην ἀφιέναι φωνήν. ὠνομάσθαι δὲ καὶ τὸ ἀίειν ἐπὶ τῷ φωνῆσ αἰσθάνεσθαι καὶ πολλὰ τῶν ὁμοίων, ὥσπερ καὶ τὸ ᾄδειν καὶ τὸ αὐλεῖν καὶ τὸ ἀλαλάζειν . οἶμαι δὲ καὶ τὸ αἴρειν καὶ τὸ ἀνοίγειν οὐκ ἀπὸ τρόπου τῇ τῶν χειλῶν ἀνοίξει καὶ ἄρσει, καθ’ ἣν οὗτοσ ἐκπίπτει τοῦ στόματοσ ὁ φθόγγοσ, ὠνομάσθαι διὸ καὶ τὰ τῶν ἀφώνων γραμμάτων ὀνόματα πλὴν ἑνὸσ ἅπαντα προσχρῆται τῷ ἄλφα καθάπερ φωτὶ τῆσ περὶ αὐτὰ τυφλότητοσ · "τοῦ δὲ πῖ μόνον ἄπεστιν ἡ δύναμισ αὕτη· "τὸ γὰρ φῖ καὶ τὸ χῖ τὸ μέν ἐστι πῖ τὸ δὲ κάππα δασυνόμενον.

상위

Quaestiones Convivales

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION