Plutarch, Quaestiones Convivales, book 2, chapter 0

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 2, chapter 0)

τῶν εἰσ τὰ δεῖπνα καὶ τὰ συμπόσια παρασκευαζομένων, ὦ Σόσσιε Σενεκίων, τὰ μὲν ἀναγκαίαν ἔχει τάξιν, ὥσπερ οἶνοσ καὶ σιτία καὶ ὄψα καὶ στρωμναὶ δηλαδὴ καὶ τράπεζαι· ἐκ Καλλίου Φίλιπποσ οἷσ παροῦσι μὲν ἥδονται, μὴ παρόντα δ’ οὐ πάνυ ποθοῦσιν οὐδ’ αἰτιῶνται τὴν συνουσίαν ὡσ ἐνδεέστερον ἔχουσαν.

οὕτω δὴ καὶ τῶν λόγων τοὺσ μὲν ἐπὶ χρείᾳ τῇ περὶ τὰ συμπόσια παραλαμβάνουσιν οἱ μέτριοι, τοὺσ δ’ ἄλλουσ δέχονται θεωρίαν πιθανὴν καὶ τῷ καιρῷ μᾶλλον αὐλοῦ καὶ βαρβίτου πρέπουσαν ἔχοντασ.

ὧν καὶ τὸ πρῶτον ἡμῖν βιβλίον εἶχε μεμιγμένα δείγματα, τοῦ μὲν προτέρου γένουσ τὸ περὶ τοῦ φιλοσοφεῖν παρὰ πότον καὶ περὶ τοῦ διανέμειν αὐτὸν ἢ τοῖσ δειπνοῦσιν ἐφιέναι τὰσ κλίσεισ καὶ τὰ τοιαῦτα·

τοῦ δευτέρου περὶ τοῦ τοὺσ ἐρῶντασ ποιητικοὺσ εἶναι καὶ περὶ τῆσ Αἰαντίδοσ φυλῆσ.

καλῶ δῆτα καὶ τὰ συμποτικά· τὰ δ’ τερα κοινῶσ συμποσιακά. σποράδην δ’ ἀναγέγραπται καὶ οὐ διακεκριμένωσ ἀλλ’ ὡσ ἕκαστον εἰσ μνήμην ἦλθεν. οὐ δεῖ δὲ θαυμάζειν τοὺσ ἀναγιγνώσκοντασ, εἴ σοὶ προσφωνοῦντέσ τινα τῶν προρρηθέντων ὑπὸ σοῦ συνηγάγομεν·

καὶ γὰρ ἂν αἱ μαθήσεισ ἀναμνήσεισ μὴ ποιῶσι, πολλάκισ εἰσ ταὐτὸ τῷ μανθάνειν τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι καθίστησι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION