Plutarch, Parallela minora, section 35

(플루타르코스, Parallela minora, section 35)

λοιμοῦ κατασχόντοσ Λακεδαίμονα, ἔχρησεν ὁ θεὸσ παύσασθαι, ἐὰν παρθένον εὐγενῆ κατὰ ἔτοσ θύωσιν Ἑλένησ δέ ποτε κληρωθείσησ καὶ προαχθείσησ κεκοσμημένησ, ἀετὸσ καταπτὰσ ἡρ́πασε τὸ ξίφοσ καὶ ἐσ τὰ βουκόλια κομίσασ ἐπὶ δάμαλιν καθῆκεν· ὅθεν ἀπέσχοντο τῆσ παρθενοκτονίασ· ὡσ Ἀριστόδημοσ ἐν τρίτῃ μυθικῇ συναγωγῇ. λοιμοῦ κατασχόντοσ Φαλερίουσ καὶ φθορᾶσ γενομένησ, χρησμὸσ ἐδόθη λωφῆσαι τὸ δεινόν, ἐὰν παρθένον τῇ Ἥρᾳ θύωσιν κατ’ ἐνιαυτόν. ἀεὶ δὲ τῆσ δεισιδαιμονίασ μενούσησ κατὰ κλῆρον λαχομένη Οὐαλερία Λουπέρκα σπασαμένη τὸ ξίφοσ, ἀετὸσ καταπτὰσ ἡρ́πασε καὶ ἐπὶ τῶν ἐμπύρων ἔθηκε ῥάβδον μικρὰν ἔχουσαν σφῦραν, τὸ δὲ ξίφοσ ἐπέβαλε δαμάλει τινὶ παρὰ τὸν ναὸν βοσκομένῃ. νοήσασα δὲ ἡ παρθένοσ καὶ τὴν βοῦν θύσασα καὶ τὴν σφῦραν ἄρασα, κατ’ οἰκίαν περιῆλθε, καὶ τοὺσ ἀσθενοῦντασ ἠρέμα πλήττουσα διήγειρεν, ἐρρῶσθαι ἑνὶ ἑκάστῳ λέγουσα. ὅθεν καὶ νῦν τὸ μυστήριον τελεῖται· Ἰταλικῶν.

SEARCH

MENU NAVIGATION