Plutarch, Parallela minora, section 8

(플루타르코스, Parallela minora, section 8)

Φίλιπποσ Μεθώνην καὶ Ὄλυνθον βουλόμενοσ πορθῆσαι καὶ βιαζόμενοσ ἐπὶ τῷ Σανδάνῳ ποταμῷ διαβῆναι πέραν, ὑπό τινοσ τῶν Ὀλυνθίων Ἀστέροσ ὀνόματι ἐτοξεύθη τὸν ὀφθαλμόν εἰπόντοσ, ἀστὴρ Φιλίππῳ θανάσιμον πέμπει βέλοσ· ὁ δ’ ὀπίσω διανηξάμενοσ πρὸσ τοὺσ οἰκείουσ σῴζεται ἀπολέσασ τὸν ὀφθαλμόν· ὡσ Καλλισθένησ ἐν τρίτῳ Μακεδονικῶν. Πορσίνασ Τούσκων βασιλεὺσ πέραν Θύμβρεωσ ποταμοῦ στρατεύσασ ἐπολέμησε Ῥωμαίοισ, καὶ τὴν ἀπὸ σιτίων φερομένην εὐθηνίαν μέσην λαβὼν λιμῷ τοὺσ προειρημένουσ ἔτρυχεν. Ὁράτιοσ δὲ Κόκλησ στρατηγὸσ χειροτονηθεὶσ τὴν ξυλίνην κατελάβετο γέφυραν καὶ τὸ πλῆθοσ τῶν βαρβάρων διαβῆναι βουλόμενον ἐπεῖχε. πλεονεκτούμενοσ δὲ ὑπὸ τῶν πολεμίων προσέταξε τοῖσ ὑποτεταγμένοισ κόπτειν τὴν γέφυραν, καὶ τὸ πλῆθοσ τῶν βαρβάρων διαβῆναι βουλόμενον ἐκώλυσε.

βέλει δὲ τὸν ὀφθαλμὸν πληγεὶσ ῥίψασ ἑαυτὸν εἰσ τὸν ποταμὸν, διενήξατο εἰσ τοὺσ οἰκείουσ· ὡσ Θεότιμοσ ἐν δευτέρῳ Ἰταλικῶν.

SEARCH

MENU NAVIGATION