Plutarch, De primo frigido, chapter, section 15

(플루타르코스, De primo frigido, chapter, section 15)

τὰ δὲ κάτω τῶν μεγάλων ποταμῶν οὐ πήγνυται κατὰ λόγον. ἀποστρεφομένη θερμότητα παρέχει τοῖσ διὰ βάθουσ ὑγροῖσ·

ἀπόδειξισ δὲ τούτου τὸ λυομένου τοῦ πάγου πάλιν ἀτμὸν πολὺν ἐκ τῶν ὑγρῶν ἀναφέρεσθαι;

διὸ καὶ τὰ τῶν ζῴων σώματα χειμῶνόσ ἐστι θερμότερα τῷ συνέχειν τὸ θερμὸν ἐν ἑαυτοῖσ ὑπὸ τῆσ ἔξωθεν ψυχρότητοσ εἴσω συνελαυνόμενον. αἱ δ’ ἀναρύσεισ καὶ μετεωρίσεισ οὐ μόνον τὸ θερμὸν ἐξαιροῦσι τῶν ὑδάτων ἀλλὰ καὶ τὸ ψυχρόν· ὅθεν ἥκιστα τὰσ χιόνασ καὶ τὸ συνθλιβόμενον ὑγρὸν ἀπ’ αὐτῶν οἱ σφόδρα ψυχροῦ δεόμενοι κινοῦσιν·

ἐκστατικὸν γὰρ ἀμφοῖν ἡ κίνησισ. ὅτι δ’ οὐκ ἀέροσ ἐστὶν ἀλλ’ ὕδατοσ ἡ τοιαύτη δύναμισ, οὕτωσ ἄν τισ ἐξ ὑπαρχῆσ ἐπέλθοι. συνεχῆ τοῖσ πέρασιν ὄντα δύο σώματα μὴ πάσχειν ὑπ’ ἀλλήλων, εἰ δὲ πάσχειν, μὴ ἀναπίμπλασθαι τῆσ τοῦ κρείττονοσ δυνάμεωσ τὸ ἧττον οὔτε τὴν φύσιν ἔχει λόγον ἐφεξῆσ τῷ φθείροντι τάξαι τὸ φθειρόμενον, ὥσπερ οὐ κοινωνίασ οὖσαν οὐδ’ ἁρμονίασ ἀλλὰ πολέμου καὶ μάχησ δημιουργόν.

χρῆται μὲν γὰρ ἐναντίοισ εἰσ τὰ ὅλα πράγμασι χρῆται δ’ οὐκ ἀκράτοισ οὐδ’ ἀντιτύποισ, ἀλλ’ ἐναλλάξ τινα θέσιν καὶ τάξιν οὐκ ἀναιρετικὴν ἀλλὰ κοινωνικὴν δι’ ἑτέρων καὶ συνεργὸν ἐν μέσῳ παρεμπλεκομένην ἔχουσι καὶ ταύτην εἴληφεν ὁ ἀήρ, ὑποκεχυμένοσ τῷ πυρὶ πρὸ τοῦ ὕδατοσ καὶ διαδιδοὺσ; ἐπ’ ἀμφότερα καὶ συνάγων, οὔτε θερμὸσ ὢν αὐτὸσ οὔτε ψυχρὸσ ἀλλὰ ψυχροῦ καὶ θερμοῦ μετακέρασμα καὶ κοινώνημα;

μιγνυμένων ἐν αὐτῷ μῖξιν ἀβλαβῆ καὶ μαλακῶσ ἀνιεῖσαν καὶ δεχομένην τὰσ ἐναντίασ ἀκρότητασ.

SEARCH

MENU NAVIGATION