Plutarch, De primo frigido, chapter, section 11

(플루타르코스, De primo frigido, chapter, section 11)

καὶ μὴν ἁπάντων γε τῶν γιγνομένων ὑπὸ ψυχρότητοσ ἐν τοῖσ σώμασι σφοδρότατον καὶ. βιαιότατον ἡ πῆξισ οὖσα πάθοσ μέν ἐστιν ὕδατοσ; ἔργον δ’ ἀέροσ· ’ αὐτὸ μὲν γὰρ καθ’ ἑαυτὸ τὸ ὕδωρ εὐδιάχυτον καὶ ἀπαγὲσ καὶ ἀσύστατόν ἐστιν, ἐντείνεται δὲ καὶ συνάγεται τῷ ἀέρι σφιγγόμενον ὑπὸ ψυχρότητοσ διὸ καὶ λέλεκται εἰ δὲ νότοσ βορέην προκαλέσσεται, αὐτίκα νίψει. τοῦ γὰρ νότου καθάπερ ὕλην τὴν ὑγρότητα παρασκευάσαντοσ, ὁ βόρειοσ ἀὴρ ὑπολαβὼν ἔπηξε.

καὶ δῆλόν ἐστι μάλιστα περὶ τὰσ χιόνασ·

ἀέρα γὰρ μεθεῖσαι καὶ προαναπνεύσασαι λεπτὸν καὶ ψυχρὸν οὕτω ῥέουσιν· Ἀριστοτέλησ δὲ καὶ τὰσ ἀκόνασ τοῦ μολίβδου τήκεσθαί φησι καὶ ῥεῖν ὑπὸ κρύουσ καὶ χειμῶνοσ, ὕδατοσ μόνου πλησιάζοντοσ αὐταῖσ· ὁ δ’ ἀήρ, ὡσ ἐοίκε, συνελαύνων τὰ σώματα τῇ ψυχρότητι καταθραύει καὶ ῥήγνυσιν.

SEARCH

MENU NAVIGATION