Plutarch, De liberis educandis, section 18

(플루타르코스, De liberis educandis, section 18)

ταῦτα μὲν οὖν καλὰ καὶ συμφέροντα· ἃ δὲ μέλλω λέγειν, ἀνθρώπινα. πατέρασ ἔγωγ’ ἀξιῶ τελέωσ τραχεῖσ καὶ σκληροὺσ εἶναι τὴν φύσιν, ἀλλὰ πολλαχοῦ καὶ συγχωρῆσαὶ τινα τῷ νεωτέρῳ τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ἑαυτοὺσ ἀναμιμνῄσκειν ὅτι ἐγένοντο νέοι.

ἀποτομίαν τῇ πραότητι μιγνύναι, καὶ τοτὲ μὲν ταῖσ ἐπιθυμίαισ τῶν παίδων ἐφεῖναι καὶ χαλάσαι τὰσ ἡνίασ, τοτὲ δ’ αὖ πάλιν ἀντιτεῖναι, καὶ μάλιστα μὲν εὐκόλωσ φέρειν τὰσ ἁμαρτίασ, εἰ δὲ μή γε, πρὸσ καιρὸν ὀργισθέντασ ταχέωσ ἀποφλεγμῆναι.

μᾶλλον γὰρ ὀξύθυμον εἶναι δεῖ τὸν πατέρα ἢ βαρύθυμον, ὡσ τό γε δυσμενὲσ καὶ δυσκατάλλακτον μισοτεκνίασ οὐ μικρὸν τεκμήριόν ἐστι.

καλὸν δὲ καὶ ἔνια τῶν ἁμαρτημάτων μηδ’ εἰδέναι δοκεῖν, ἀλλὰ τὸ τοῦ γήρωσ ἀμβλυῶττον καὶ δύσκωφον ἐπὶ τὰ γιγνόμενα μεταφέρειν, ὡσ ἔνια τῶν πραττομένων ὁρῶντασ μὴ ὁρᾶν καὶ μὴ ἀκούειν ἀκούοντασ.

φίλων ἁμαρτήματα φέρομεν·

τί θαυμαστὸν εἰ τέκνων; δούλων πολλάκισ κραιπαλώντων μέθην οὐκ ἐξηλέγξαμεν. ἐφείσω ποτέ, ἀλλὰ καὶ χορήγησον ἠγανάκτησάσ ποτε , ἀλλὰ καὶ σύγγνωθι. ἐβουκόλησέ ποτε δι’ οἰκέτου· τὴν ὀργὴν κάτασχε.

ἐξ ἀγροῦ ποτε ζεῦγοσ ἀφείλετο, ἦλθέ ποτε χθιζῆσ μέθησ ἀποπνέων, ἀγνόησον· μύρων ὄζων, σίγησον.

οὕτω σκιρτῶσα νεότησ πωλοδαμνεῖται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION