Plutarch, De liberis educandis, section 16

(플루타르코스, De liberis educandis, section 16)

περὶ μὲν οὖν τούτων, ὅπωσ ἕκαστοσ αὐτὸσ ἑαυτὸν πέπεικεν, οὕτωσ ὑπολαμβανέτω· ἐγὼ δ’ ἐπειδὴ περὶ τῆσ τῶν παίδων εὐταξίασ εἴρηκα καὶ κοσμιότητοσ, καὶ ἐπὶ τὴν τῶν μειρακίων ἡλικίαν ἤδη μεταβήσομαι καὶ μικρὰ παντάπασιν λέξω· πολλάκισ γὰρ κατεμεμψάμην τοὺσ μοχθηρῶν ἐθῶν γεγονότασ εἰσηγητάσ, οἵτινεσ τοῖσ·

μὲν παισὶ παιδαγωγοὺσ καὶ διδασκάλουσ ἐπέστησαν, τὴν δὲ τῶν μειρακίων ὁρμὴν ἄφετον εἰάσαν νέμεσθαι, δέον αὖ τοὐναντίον πλείω τῶν μειρακίων ποιεῖσθαι τὴν εὐλάβειαν καὶ φυλακὴν ἢ τῶν παίδων. τίσ γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι τὰ μὲν τῶν παίδων πλημμελήματα μικρὰ καὶ παντελῶσ ἐστιν ἰάσιμα, παιδαγωγῶν ἴσωσ ὀλιγωρία καὶ διδασκάλων παραγωγὴ καὶ ἀνηκουστία·

χρημάτων καὶ κύβοι καὶ κῶμοι καὶ πότοι καὶ παρθένων ἔρωτεσ καὶ γυναικῶν οἰκοφθορίαι γαμετῶν.

καὶ κατέχειν προσῆκεν, ἀταμίευτον γὰρ τῶν ἡδονῶν ἡ ἀκμὴ καὶ σκιρτητικὸν καὶ χαλινοῦ δεόμενον, ὥσθ’ οἱ μὴ τῆσ ἡλικίασ ταύτησ ἐρρωμένωσ ἀντιλαμβανόμενοι τῇ ἀνοίᾳ δἰδόασιν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰ ἀδικήματα.

ἔδει τοίνυν τοὺσ ἔμφρονασ πατέρασ παρὰ τοῦτον μάλιστα τὸν καιρὸν φυλάττειν ἐγρηγορέναι σωφρονίζειν τοὺσ μειρακίσκουσ διδάσκοντασ ἀπειλοῦντασ δεομένουσ , παραδείγματα δεικνύντασ τῶν διὰ φιληδονίαν μὲν συμφοραῖσ περιπεσόντων διὰ δὲ καρτερίαν ἔπαινον καὶ δόξαν ἀγαθὴν περιποιησαμένων.

δύο γὰρ ταῦθ’ ὡσπερεὶ στοιχεῖα τῆσ ἀρετῆσ ἐστιν, ἐλπίσ τε τιμῆσ καὶ φόβοσ τιμωρίασ·

πρὸσ τὰ κάλλιστα τῶν ἐπιτηδευμάτων ἡ δ’ ὀκνηροὺσ πρὸσ τὰ φαῦλα τῶν ἔργων ἀπεργάζεται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION