Plutarch, De liberis educandis, section 11

(플루타르코스, De liberis educandis, section 11)

οὐ τοίνυν ἄξιον οὐδὲ τὴν τῶν σωμάτων ἀγωνίαν παρορᾶν, ἀλλὰ πέμποντασ ἐσ παιδοτρίβου τοὺσ παῖδασ ἱκανῶσ ταῦτα διαπονεῖν, ἅμα μὲν τῆσ τῶν σωμάτων εὐρυθμίασ ἕνεκεν, ἅμα δὲ καὶ πρὸσ ῥώμην· καλοῦ γὰρ γήρωσ θεμέλιοσ ἐν παισὶν ἡ τῶν σωμάτων εὐεξία. καθάπερ οὖν ἐν εὐδίᾳ τὰ πρὸσ τὸν χειμῶνα προσῆκε παρασκευάζειν, οὕτωσ ἐν νεότητι τὴν εὐταξίαν καὶ τὴν σωφροσύνην ἐφόδιον εἰσ τὸ γῆρασ ἀποτίθεσθαι. τοῦ σώματοσ πόνον, ὡσ μὴ καταξήρουσ γινομένουσ πρὸσ τὴν τῆσ παιδείασ ἐπιμέλειαν ἀπαγορεύειν κατὰ γὰρ Πλάτωνα ὕπνοι καὶ κόποι μαθήμασι πολέμιοι.

καὶ τί ταῦτα;

ἀλλ’ ὅπερ πάντων ἐστὶ κυριώτατον τῶν εἰρημένων σπεύδω λέγειν. πρὸσ γὰρ τοὺσ στρατιωτικοὺσ ἀγῶνασ τοὺσ παῖδασ ἀσκητέον ἐν ἀκοντισμοῖσ αὐτοὺσ καταθλοῦντασ καὶ τοξείαισ καὶ θήραισ. πόλεμοσ δ’ ἐσκιατραφημένην σωμάτων ἕξιν οὐ δέχεται, ἰσχνὸσ δὲ στρατιώτησ πολεμικῶν ἀγώνων ἐθὰσ ἀθλητῶν καὶ πολεμίων φάλαγγασ διωθεῖ.

τί οὖν ἄν τισ εἴποι; σὺ δὲ δὴ περὶ τῆσ ἐλευθέρων ἀγωγῆσ ὑποσχόμενοσ παραγγέλματα δώσειν ἔπειτα φαίνῃ τῆσ μὲν τῶν πενήτων καὶ δημοτικῶν παραμελῶν ἀγωγῆσ, μόνοισ δὲ τοῖσ πλουσίοισ ὁμονοεῖσ τὰσ ὑποθήκασ διδόναι.

πρὸσ οὓσ οὐ χαλεπὸν ἀπαντῆσαι. ἐγὼ γὰρ μάλιστ’ ἂν βουλοίμην πᾶσι κοινῇ χρήσιμον εἶναι τὴν ἀγωγήν·

εἰ δέ τινεσ ἐνδεῶσ τοῖσ ἰδίοισ πράττοντεσ ἀδυνατήσουσι τοῖσ ἐμοῖσ χρῆσθαι παραγγέλμασι , τὴν τύχην αἰτιάσθωσαν, οὐ τὸν ταῦτα συμβουλεύοντα. πειρατέον μὲν οὖν εἰσ δύναμιν τὴν κρατίστην ἀγωγὴν ποιεῖσθαι τῶν παίδων καὶ τοῖσ πένησιν· εἰ δὲ μὴ , τῇ γε δυνατῇ χρηστέον.

καὶ ταῦτα μὲν δὴ τῷ λόγῳ παρεφορτισάμην, ἵν’ ἐφεξῆσ καὶ τἄλλα τὰ φέροντα πρὸσ τὴν ὀρθὴν τῶν νέων ἀγωγὴν συνάψω.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION