Plutarch, De genio Socratis, section 25

(플루타르코스, De genio Socratis, section 25)

"σοὶ μέν. "πράττωμεν·

"ἀλλὰ μικρὸν οἶμαί τι μετ’ ἐμοῦ καὶ Γαλαξιδώρου βούλεταί σοι διαλεχθῆναι οὑτοσὶ Θεόκριτοσ. "διαλεγέσθω·

καὶ προῆγεν ἀναστὰσ εἰσ τὸ ἐπικάμπειον τῆσ στοᾶσ. καὶ ἡμεῖσ περισχόντεσ αὐτὸν ἐπεχειροῦμεν παρακαλεῖν ἐπὶ τὴν πρᾶξιν. ὁ δὲ καὶ τὴν ἡμέραν ἔφη πάνυ σαφῶσ εἰδέναι τῆσ καθόδου τῶν φυγάδων, καὶ συντετάχθαι μετὰ Γοργίδου τοῖσ φίλοισ πρὸσ τὸν καιρόν· ἀποκτενεῖν δὲ τῶν πολιτῶν ἄκριτον οὐδένα, μὴ μεγάλησ ἀνάγκησ γενομένησ·

τὸ πλῆθοσ ἁρμόζειν τὸ Θηβαίων εἶναί τινασ ἀναιτίουσ καὶ καθαροὺσ τῶν πεπραγμένων, οἳ μᾶλλον ἕξουσιν ἀνυπόπτωσ πρὸσ τὸν δῆμον ὡσ ἀπὸ τοῦ βελτίστου παραινοῦντεσ, ἐδόκει ταῦθ’ ἡμῖν.

κἀκεῖνοσ μὲν ἀνεχώρησεν αὖθισ ὡσ τοὺσ περὶ Σιμμίαν· ἡμεῖσ δὲ καταβάντεσ εἰσ τὸ γυμνάσιον ἐνετυγχάνομεν τοῖσ φίλοισ, καὶ διαλαμβάνων ἄλλοσ ἄλλον ἐν τῷ συμπαλαίειν τὰ μὲν ἐπυνθάνετο τὰ δ’ ἔφραζε καὶ συνετάττετο πρὸσ τὴν πρᾶξιν.

ἑωρῶμεν δὲ καὶ τοὺσ περὶ Ἀρχίαν καὶ Φίλιππον ἀληλιμμένουσ ἀπιόντασ ἐπὶ τὸ δεῖπνον.

προπομπῆσ τὸν Ἀρχίαν δεξάμενοσ καὶ περὶ τῆσ γυναικόσ, ἧσ ἐπιθυμῶν ἐτύγχανεν, εἰσ ἐλπίδασ ἐμβαλὼν, ὡσ ἀφιξομένησ εἰσ τὸν πότον, ἔπεισε πρὸσ ῥᾳθυμίαν καὶ ἄνεσιν τραπέσθαι μετὰ τῶν εἰωθότων αὐτῷ συνακολασταίνειν.

SEARCH

MENU NAVIGATION