Plutarch, De fortuna Romanorum, section 7

(플루타르코스, De fortuna Romanorum, section 7)

τί δέ; ὁ τούτου μὲν υἱόσ, πρῶτοσ δ’ ἀναγορευθεὶσ Σεβαστὸσ ἄρξασ δὲ τέτταρα καὶ πεντήκοντα ἔτη, οὐκ αὐτὸσ ἐκπέμπων τὸν θυγατριδοῦν ἐπὶ στρατείαν εὔξατο τοῖσ θεοῖσ ἀνδρείαν μὲν αὐτῷ δοῦναι τὴν Σκιπίωνοσ, εὔνοιαν δὲ τὴν Πομπηίου, Τύχην δὲ τὴν αὑτοῦ; καθάπερ ἔργῳ μεγάλῳ δημιουργὸν ἐπιγράψασ ἑαυτῷ τὴν Τύχην, ἥτισ αὐτὸν ἐπιθεῖσα Κικέρωνι καὶ Λεπίδῳ καὶ Πάνσᾳ καὶ Ἱρτίῳ καὶ Μάρκῳ Ἀντωνίῳ, ταῖσ ἐκείνων ἀριστείαισ καὶ χερσὶ καὶ νίκαισ καὶ στόλοισ καὶ πολέμοισ καὶ στρατοπέδοισ γενόμενον πρῶτον εἰσ ὕψοσ ἄρασα καὶ καταβαλοῦσα τούτουσ, δι’ ὧν ἀνέβη, μόνον κατέλιπεν. ἐκείνῳ γὰρ ἐπολιτεύετο Κικέρων καὶ Λέπιδοσ ἐστρατήγει καὶ Πάνσασ ἐνίκα καὶ Ἵρτιοσ ἔπιπτε καὶ Ἀντώνιοσ ὕβριζεν. ἐγὼ γὰρ καὶ Κλεοπάτραν τῆσ τύχησ Καίσαροσ τἰθημι, περὶ ἣν ὡσ ἑρ́μα κατέδυ καὶ συνετρίβη τηλικοῦτοσ αὐτοκράτωρ, ἵν’ ᾖ μόνοσ Καῖσαρ.

λέγεται δὲ πολλῆσ οἰκειότητοσ αὐτοῖσ καὶ συνηθείασ ὑπαρχούσησ πολλάκισ σχολαζόντων εἰσ παιδιὰν σφαίρασ ἢ κύβων ἢ νὴ Δία θρεμμάτων ἁμίλλησ, οἱο͂ν ὀρτύγων, ἀλεκτρυόνων, ἀεὶ νικώμενον Ἀντώνιον ἀπαλλάττεσθαι· "ὦ ἄνθρωπε, τί σοι πρᾶγμα πρὸσ τοῦτον ἔστι τὸν νεανίσκον;

"φεῦγ’ αὐτόν· "ἐνδοξότεροσ εἶ, πρεσβύτεροσ εἶ, ἄρχεισ πλειόνων, ἐνήθληκασ πολέμοισ, ἐμπειρίᾳ διαφέρεισ· "ἀλλ’ ὁ σὸσ δαίμων τὸν τούτου φοβεῖται· "καὶ ἡ τύχη σου καθ’ ἑαυτήν ἐστι μεγάλη κολακεύει δὲ τὴν τούτου· "ἐὰν μὴ μακρὰν ᾖσ, οἰχήσεται μεταβᾶσα πρὸσ αὐτόν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION