Plutarch, De Herodoti malignitate, section 21

(플루타르코스, De Herodoti malignitate, section 21)

ἐν δὲ τῇ τρίτῃ τῶν βίβλων διηγούμενοσ τὴν Λακεδαιμονίων ἐπὶ Πολυκράτη τὸν τύραννον στρατείαν αὐτοὺσ μὲν οἰέσθαί φησι καὶ λέγειν Σαμίουσ, ὡσ χάριν ἐκτίνοντεσ αὐτοῖσ τῆσ ἐπὶ Μεσσηνίουσ βοηθείασ στρατεύσειαν, τούσ τε φεύγοντασ κατάγοντεσ τῶν πολιτῶν καὶ τῷ τυράννῳ πολεμοῦντεσ· ἀρνεῖσθαι δὲ τὴν αἰτίαν ταύτην Λακεδαιμονίουσ καὶ λέγειν, ὡσ οὐ βοηθοῦντεσ οὐδ’ ἐλευθεροῦντεσ, ἀλλὰ τιμωρούμενοι Σαμίουσ στρατεύσαιντο, κρατῆρά τινα πεμπόμενον Κροίσῳ παρ’ αὐτῶν καὶ θώρακα πάλιν παρ’ Ἀμάσιδοσ κομιζόμενον αὐτοῖσ ἀφελομένουσ.

καίτοι πόλιν ἐν τοῖσ τότε χρόνοισ οὔτε φιλότιμον οὕτωσ οὔτε μισοτύραννον ἴσμεν ὡσ τὴν Λακεδαιμονίων γενομένην·

ἐξέβαλον ἐκ Κορίνθου καὶ Ἀμπρακίασ ἐκ δὲ Νάξου Λύγδαμιν ἐξ Ἀθηνῶν δὲ τοὺσ Πεισιστράτου παῖδασ ἐκ δὲ Σικυῶνοσ Αἰσχίνην ἐκ Θάσου δὲ Σύμμαχον ἐκ δὲ Φωκέων Αὖλιν ἐκ Μιλήτου δ’ Ἀριστογένη, τὴν δ’ ἐν Θετταλοῖσ δυναστείαν ἔπαυσαν, Ἀριστομήδη καὶ Ἄγγελον καταλύσαντεσ διὰ Λεωτυχίδου τοῦ βασιλέωσ;

περὶ ὧν ἐν ἄλλοισ ἀκριβέστερον γέγραπται·

κατὰ δ’ Ἡρόδοτον οὔτε κακίασ οὔτ’ ἀβελτερίασ ὑπερβολὴν λελοίπασιν, εἰ τὴν καλλίστην καὶ δικαιοτάτην τῆσ στρατείασ ἀρνούμενοι πρόφασιν ὡμολόγουν διὰ μνησικακίαν καὶ μικρολογίαν ἐπιτίθεσθαι δυστυχοῦσιν ἀνθρώποισ καὶ κακῶσ πράττουσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION