Plutarch, Cato the Younger, chapter 12

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 12)

ἐπεὶ δὲ τέλοσ εἶχεν ἡ στρατεία τῷ Κάτωνι, προεπέμφθη, οὐκ εὐχαῖσ, ὃ κοινόν ἐστιν, οὐδ’ ἐπαίνοισ, ἀλλὰ δάκρυσι καὶ περιβολαῖσ ἀπλήστοισ, ὑποτιθέντων τὰ ἱμάτια τοῖσ ποσὶν ᾗ βαδίζοι καὶ καταφιλούντων τὰσ χεῖρασ, ἃ τῶν αὐτοκρατόρων ὀλίγοισ μόλισ ἐποίουν οἱ τότε Ῥωμαῖοι. βουληθεὶσ δὲ πρὸ τοῦ πολιτείᾳ προσελθεῖν ἅμα μὲν πλανηθῆναι καθ’ ἱστορίαν τῆσ Ἀσίασ καὶ γενέσθαι θεατὴσ ἠθῶν καὶ βίων καὶ δυνάμεωσ τῆσ περὶ ἑκάστην ἐπαρχίαν, ἅμα δὲ τῷ Γαλάτῃ Δηϊοτάρῳ διὰ ξενίαν καὶ φιλίαν πατρῴαν δεομένῳ πρὸσ αὐτὸν ἐλθεῖν μὴ ἀχαριστῆσαι, τοῦτον τὸν τρόπον ἐποιεῖτο τὴν ἀποδημίαν.

προὔπεμπεν ἅμ’ ἡμέρᾳ τὸν ἀρτοποιὸν καὶ τὸν μάγειρον ὅπου καταλύσειν ἔμελλεν. οἱ δὲ πάνυ κοσμίωσ καὶ μεθ’ ἡσυχίασ εἰσελθόντεσ ἂν εἰσ τὴν πόλιν, εἰ μηδεὶσ τύχοι τῷ Κάτωνι φίλοσ ὢν αὐτόθι πατρῷοσ ἢ γνώριμοσ, ἐν πανδοκείῳ τὴν ὑποδοχὴν αὐτῷ παρεσκεύαζον, ἐνοχλοῦντεσ οὐδενί·

πανδοκείου δὲ μὴ ὄντοσ, οὕτωσ πρὶσ τοὺσ ἄρχοντασ τραπόμενοι ξενίαν ἐλάμβανον, ἀγαπῶντεσ τὴν δοθεῖσαν. πολλάκισ δὲ ἀπιστούμενοι καὶ περιορώμενοι διὰ τὸ μὴ θορύβῳ μηδὲ ἀπειλῇ ταῦτα πράσσειν πρὸσ τοὺσ ἄρχοντασ, ὑπὸ τοῦ Κάτωνοσ ἄπρακτοι κατελαμβάνοντο, καὶ μᾶλλον αὐτὸσ ὀφθεὶσ ὠλιγωρεῖτο, καὶ παρεῖχεν ἐπὶ τῶν φορτίων σιωπῇ καθεζόμενοσ ὑπόνοιαν ἀνθρώπου ταπεινοῦ καὶ περιδεοῦσ.

"ὦ μοχθηροί, μεταβάλεσθε ταύτησ τῆσ κακοξενίασ.

"οὐ πάντεσ ὑμῖν ἀφίξονται Κάτωνεσ. "ἀμβλύνατε ταῖσ φιλοφροσύναισ τὴν ἐξουσίαν τῶν δεομένων προφάσεωσ, ἵνα βίᾳ, λαμβάνωσιν, ὡσ παρ’ ἑκόντων μὴ τυγχάνοντεσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION