Plutarch, Agis, chapter 14

(플루타르코스, Agis, chapter 14)

οἱ δὲ τὸν Ἆγιν εὐθὺσ ἐξέπεμπον ἐπηρμένον τῇ φιλοτιμίᾳ καὶ προθυμίᾳ τῶν συστρατευομένων, νέοι γὰρ ὄντεσ οἱ πλεῖστοι καὶ πένητεσ, καὶ τὴν μὲν ἀπὸ τῶν χρεῶν ἄδειαν ἔχοντεσ ἤδη καὶ λελυμένοι, τοὺσ δὲ ἀγροὺσ ἐλπίζοντεσ, ἂν ἐπανέλθωσιν ἐκ τῆσ στρατείασ, νεμηθήσεσθαι, θαυμαστοὺσ τῷ Ἄγιδι παρεῖχον ἑαυτούσ· καὶ θέαμα ταῖσ πόλεσιν ἦσαν ἀβλαβῶσ καὶ πράωσ καὶ μονονοὺκ ἀψοφητὶ διαπορευόμενοι τὴν Πελοπόννησον, ὥστε θαυμάζειν καὶ διαλογίζεσθαι τοὺσ Ἕλληνασ οἱο͂σ ἦν ἄρα κόσμοσ Λακωνικοῦ στρατεύματοσ Ἀγησίλαον ἔχοντοσ ἢ Λύσανδρον ἐκεῖνον ἢ Λεωνίδαν τὸν παλαιὸν ἡγούμενον, ὅπου πρὸσ μειράκιον ὀλίγου δεῖν νεώτατον ἁπάντων αἰδὼσ τοσαύτη καὶ φόβοσ ἐστὶ τῶν συστρατευομένων.

καὶ μέντοι καὶ αὐτὸσ ὁ νεανίσκοσ εὐτελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ, καὶ τῷ μηδὲν ἰδιώτου λαμπρότερον ἠμφιέσθαι καὶ ὡπλίσθαι σεμνυνόμενοσ ἀξιοθέατοσ ἦν καὶ ζηλωτὸσ ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπεὶ τοῖσ γε πλουσίοισ οὐκ ἤρεσκεν ὁ νεωτερισμὸσ αὐτοῦ, δεδιόσι μὴ κίνημα καὶ παράδειγμα τοῖσ πανταχόσε δήμοισ γένηται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION