Plato, Laws, book 7 76:

(플라톤, Laws, book 7 76:)

κείσθω δὲ νῦν ἡμῖν ταῦτα τῷ λόγῳ; κείσθω. τίνα δὴ τρόπον αὐτὰ νομοθετῶν τισ μὴ παντάπασιν καταγέλαστοσ γίγνοιτ’ ἄν; ἴδωμεν δὴ τὸ τοιόνδ’ ἔτι περὶ αὐτά. ἀσφαλέστατον καθάπερ ἐκμαγεῖ’ ἄττ’ αὐτοῖσιν πρῶτον πλάσασθαι τῷ λόγῳ, λέγω δὲ ἓν μὲν τῶν ἐκμαγείων εἶναι τοιόνδε τι· θυσίασ γενομένησ καὶ ἱερῶν καυθέντων κατὰ νόμον, εἴ τῴ τισ, φαμέν, ἰδίᾳ παραστὰσ τοῖσ βωμοῖσ τε καὶ ἱεροῖσ, ὑὸσ ἢ καὶ ἀδελφόσ, βλασφημοῖ πᾶσαν βλασφημίαν, ἆρ’ οὐκ, ἂν φαῖμεν, ἀθυμίαν καὶ κακὴν ὄτταν καὶ μαντείαν πατρὶ καὶ τοῖσ ἄλλοισ ἂν οἰκείοισ φθέγγοιτο ἐντιθείσ;

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION