Plato, Laws, book 5 79:

(플라톤, Laws, book 5 79:)

πεντάκισ μὲν χίλιοι ἔστωσαν καὶ τετταράκοντα, ἀριθμοῦ τινοσ ἕνεκα προσήκοντοσ, γεωμόροι τε καὶ ἀμυνοῦντεσ τῇ νομῇ· γῆ δὲ καὶ οἰκήσεισ ὡσαύτωσ τὰ αὐτὰ μέρη διανεμηθήτων, γενόμενα ἀνὴρ καὶ κλῆροσ συννομή. δύο μὲν δὴ μέρη τοῦ παντὸσ ἀριθμοῦ τὸ πρῶτον νεμηθήτω, μετὰ δὲ ταῦτα τρία τὸν αὐτόν· πέφυκε γὰρ καὶ τέτταρα καὶ πέντε καὶ μέχρι τῶν δέκα ἐφεξῆσ. δεῖ δὴ περὶ ἀριθμῶν τό γε τοσοῦτον πάντα ἄνδρα νομοθετοῦντα νενοηκέναι, τίσ ἀριθμὸσ καὶ ποῖοσ πάσαισ πόλεσιν χρησιμώτατοσ ἂν εἰή. λέγωμεν δὴ τὸν πλείστασ καὶ ἐφεξῆσ μάλιστα διανομὰσ ἐν αὑτῷ κεκτημένον.

SEARCH

MENU NAVIGATION