Plato, Cratylus, Theaetetus, Sophist, Statesman, Σοφιστής 56:

(플라톤, Cratylus, Theaetetus, Sophist, Statesman, Σοφιστής 56:)

οὐδέν. τὸ δέ γε περὶ τὰσ ἀμφισβητήσεισ θετέον διττόν. πῇ; καθ’ ὅσον μὲν γὰρ γίγνεται μήκεσί τε πρὸσ ἐναντία μήκη λόγων καὶ περὶ τὰ δίκαια καὶ ἄδικα δημοσίᾳ, δικανικόν. ναί. τὸ δ’ ἐν ἰδίοισ αὖ καὶ κατακεκερματισμένον ἐρωτήσεσι πρὸσ ἀποκρίσεισ μῶν εἰθίσμεθα καλεῖν ἄλλο πλὴν ἀντιλογικόν; οὐδέν. τοῦ δὲ ἀντιλογικοῦ τὸ μὲν ὅσον περὶ τὰ συμβόλαια ἀμφισβητεῖται μέν, εἰκῇ δὲ καὶ ἀτέχνωσ περὶ αὐτὸ πράττεται, ταῦτα θετέον μὲν εἶδοσ, ἐπείπερ αὐτὸ διέγνωκεν ὡσ ἕτερον ὂν ὁ λόγοσ, ἀτὰρ ἐπωνυμίασ οὔθ’ ὑπὸ τῶν ἔμπροσθεν ἔτυχεν οὔτε νῦν ὑφ’ ἡμῶν τυχεῖν ἄξιον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION