Lucian, Pseudologista, (no name) 3:

(루키아노스, Pseudologista, (no name) 3:)

καίτοι μάταιον ἴσωσ καὶ περιττὸν ἐν παιδείασ νόμῳ παρρησιάζεσθαι πρὸσ σέ. οὔτε γὰρ ἂν αὐτόσ ποτε βελτίων γένοιο πρὸσ τὴν ἐπιτίμησιν, οὐ μᾶλλον ἢ κάνθαροσ μεταπεισθείη ἂν μηκέτι τοιαῦτα κυλινδεῖν, ἅπαξ αὐτοῖσ συνήθησ γενόμενοσ, οὔτ’ εἶναι τινα νομίζω τὸν ἀγνοοῦντα ἔτι τὰ ὑπὸ σοῦ τολμώμενα καὶ ἃ γέρων ἄνθρωποσ ἐσ ἑαυτὸν παρανομεῖσ. οὐχ οὕτωσ ἀσφαλὴσ οὐδὲ ἀφανὴσ βδελυρὸσ εἶ· οὐδὲ δεῖ τινοσ τοῦ ἀποδύσοντοσ τὴν λεοντῆν, ὡσ φανερὸσ γένοιο κανθήλιοσ ὤν, εἰ μή τισ ἄρα ἐξ Ὑπερβορέων ἄρτι ἐσ ἡμᾶσ ἥκοι ἢ ἐσ τοσοῦτο Κυμαῖοσ εἰή ὡσ μὴ ἰδὼν εὐθὺσ εἰδέναι ὄνων ἁπάντων ὑβριστότατόν σε ὄντα, μὴ περιμείνασ ὀγκωμένου προσέτι ἀκούειν. οὕτω πάλαι καὶ πρὸ ἐμοῦ καὶ παρὰ πᾶσι καὶ πολλάκισ κεκήρυκται τὰ σά, καὶ δόξαν οὐ μικρὰν ἔχεισ ἐπ’ αὐτοῖσ, ὑπὲρ τὸν Ἀριφράδην, ὑπὲρ τὸν Συβαρίτην Ἡμιθέωνα,^ ὑπὲρ τὸν Χῖον ἐκεῖνον Βάσταν, τὸν ἐπὶ τοῖσ ὁμοίοισ σοφόν. ῥητέον δὲ ὅμωσ, εἰ καὶ ἑώλα δόξω λέγειν, ὡσ μὴ αἰτίαν ἔχοιμι μόνοσ αὐτὰ ἀγνοεῖν, μᾶλλον δὲ παρακλητέοσ ἡμῖν τῶν Μενάνδρου προλόγων εἷσ, ὁ Ἔλεγχοσ, φίλοσ Ἀληθείᾳ καὶ Παρρησίᾳ θεόσ, οὐχ ὁ ἀσημότατοσ τῶν ἐπὶ τὴν σκηνὴν ἀναβαινόντων, μόνοισ ὑμῖν ἐχθρὸσ τοῖσ δεδιόσι τὴν γλῶτταν αὐτοῦ, πάντα καὶ εἰδότοσ καὶ σαφῶσ διεξιόντοσ ὁπόσα ὑμῖν σύνοιδεν.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION