Lucian, Philopsuedes sive incredulus, (no name) 2:

(루키아노스, Philopsuedes sive incredulus, (no name) 2:)

ἦ που κατανενόηκασ ἤδη τινὰσ τοιούτουσ, οἷσ ἔμφυτοσ ὁ ἔρωσ οὗτόσ ἐστι πρὸσ τὸ ψεῦδοσ; ’ καὶ μάλα πολλοὶ εἰσιν οἱ τοιοῦτοι. τί δ’ οὖν ἄλλο ἢ ἄνοιαν χρὴ αἰτίαν εἶναι αὐτοῖσ φάναι τοῦ μὴ τἀληθῆ λέγειν, εἴ γε τὸ χείριστον ἀντὶ τοῦ βελτίστου προαιροῦνται; . οὐδὲν οὐδὲ τοῦτο, ὦ Φιλόκλεισ· ^ ἐπεὶ πολλοὺσ ἂν ἐγώ σοι δείξαιμι συνετοὺσ τἄλλα καὶ τὴν γνώμην θαυμαστοὺσ οὐκ οἶδ’ ὅπωσ ἑαλωκότασ τούτῳ τῷ κακῷ καὶ φιλοψευδεῖσ ὄντασ, ὡσ ἀνιᾶσθαί με, εἰ τοιοῦτοι ἄνδρεσ ἄριστοι τὰ πάντα ὅμωσ χαίρουσιν αὑτούσ τε καὶ τοὺσ ἐντυγχάνοντασ ἐξαπατῶντεσ. ἐκείνουσ μὲν γὰρ τοὺσ παλαιοὺσ πρὸ ἐμοῦ σὲ χρὴ εἰδέναι, τὸν Ἡρόδοτον καὶ Κτησίαν τὸν Κνίδιον καὶ πρὸ τούτων τοὺσ ποιητὰσ καὶ τὸν Ὅμηρον αὐτόν, ἀοιδίμουσ ἄνδρασ, ἐγγράφῳ τῷ ψεύσματι κεχρημένουσ, ὡσ μὴ μόνουσ ἐξαπατᾶν τοὺσ τότε ἀκούοντασ σφῶν, ἀλλὰ καί μέχρισ ἡμῶν διικνεῖσθαι τὸ ψεῦδοσ ἐκ διαδοχῆσ ἐν καλλίστοισ ἔπεσι καὶ μέτροισ φυλαττόμενον. ἐμοὶ γοῦν πολλάκισ αἰδεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν ἔπεισιν, ὁπόταν Οὐρανοῦ τομὴν καὶ Προμηθέωσ δεσμὰ διηγῶνται καὶ Γιγάντων ἐπανάστασιν καὶ τὴν ἐν Αἳδου πᾶσαν τραγῳδίαν, καὶ ὡσ δι’ ἔρωτα ὁ Ζεὺσ ταῦροσ ἢ κύκνοσ ἐγένετο καὶ ὡσ ἐκ γυναικόσ τισ εἰσ ὄρνεον ἢ εἰσ ἄρκτον μετέπεσεν, ἔτι δὲ Πηγάσουσ καὶ Χιμαίρασ καὶ Γοργόνασ καὶ Κύκλωπασ καὶ ὅσα τοιαῦτα, πάνυ ἀλλόκοτα καὶ τεράστια μυθίδια παίδων ψυχὰσ κηλεῖν δυνάμενα ἔτι τὴν Μορμὼ καὶ τὴν Λάμιαν δεδιότων.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION