Lucian, De mercede, (no name) 39:

(루키아노스, De mercede, (no name) 39:)

πολὺσ δὲ ὁ φθόνοσ, καί που καὶ διαβολή τισ ἠρέμα ὑπεξανίσταται πρὸσ ἄνδρα ἤδη τοὺσ κατὰ σοῦ λόγουσ ἡδέωσ ἐνδεχόμενον ὁρᾷ γὰρ ἤδη σὲ μὲν ὑπὸ τῶν συνεχῶν πόνων ἐκτετρυχωμένον καὶ πρὸσ τὴν θεραπείαν σκάζοντα καὶ ἀπηυδηκότα, τὴν· ποδάγραν δὲ ὑπανιοῦσαν. ὅλωσ γὰρ ὅπερ ἦν νοστιμώτατον ἐν σοὶ ἀπανθισάμενοσ καὶ τὸ ἐγκαρπότατον τῆσ ἡλικίασ καὶ τὸ ἀκμαιότατον τοῦ σώματοσ ἐπιτρίψασ καὶ ῥάκοσ σε πολυσχιδὲσ ἐργασάμενοσ ἤδη περιβλέπει, σὲ μὲν οἷ τῆσ κόπρου ἀπορρίψει φέρων, ἄλλον δὲ ὅπωσ τῶν δυναμένων τοὺσ πόνουσ καρτερεῖν προσλήψεται. καὶ ἤτοι μειράκιον αὐτοῦ ὅτι ἐπείρασάσ ποτε ἢ τῆσ γυναικὸσ ἅβραν παρθένον γέρων ἀνὴρ διαφθείρεισ ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον ἐπικληθείσ, νύκτωρ ἐγκεκαλυμμένοσ ἐπὶ τράχηλον ὠσθεὶσ ἐξελήλυθασ, ἔρημοσ ἁπάντων καὶ ἄποροσ, τὴν βελτίστην ποδάγραν αὐτῷ γήρᾳ παραλαβών, καὶ ἃ μὲν τέωσ ᾔδεισ ἀπομαθὼν ἐν τοσούτῳ χρόνῳ, θυλάκου δὲ μείζω τὴν γαστέρα ἐργασάμενοσ, ἀπλήρωτόν τι καὶ ἀπαραίτητον κακόν. καὶ γὰρ ὁ λαιμὸσ ἀπαιτεῖ τὰ ἐκ τοῦ ἔθουσ καὶ ἀπομανθάνων αὐτὰ ἀγανακτεῖ.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION