Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, xxiv.

(히포크라테스, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, xxiv.)

Τὸ μὲν οὖν ὅλον καὶ τὸ ἅπαν οὕτωσ ἔχει περί τε τῆσ Εὐρώπησ καὶ τῆσ Ἀσίησ. ἔνεισι δὲ καὶ ἐν τῇ Εὐρώπῃ φῦλα διάφορα ἕτερα ἑτέροισι καὶ τὰ μεγέθεα καὶ τὰσ μορφὰσ καὶ τὰσ ἀνδρείασ. τὰ δὲ διαλλάσσοντα ταὐτά ἐστιν, ἃ καὶ ἐπὶ τῶν πρότερον εἴρηται. ἔτι δὲ σαφέστερον φράσω. ὁκόσοι μὲν χώρην ὀρεινήν τε οἰκέουσι καὶ τρηχεῖαν καὶ ὑψηλὴν καὶ ἔνυδρον, καὶ αἱ μεταβολαὶ αὐτοῖσι γίνονται τῶν ὡρέων μέγα διάφοροι, ἐνταῦθα εἰκὸσ εἴδεα μεγάλα εἶναι καὶ πρὸσ τὸ ταλαίπωρον καὶ τὸ ἀνδρεῖον εὖ πεφυκότα, καὶ τό τε ἄγριον καὶ τὸ θηριῶδεσ αἱ τοιαῦται φύσιεσ οὐχ ἥκιστα ἔχουσιν. ὁκόσοι δὲ κοῖλα χωρία καὶ λειμακώδεα καὶ πνιγηρὰ καὶ τῶν θερμῶν πνευμάτων πλέον μέροσ μετέχουσιν ἢ τῶν ψυχρῶν ὕδασί τε χρέονται θερμοῖσιν, οὗτοι δὲ μεγάλοι μὲν οὐκ ἂν εἰήσαν οὐδὲ κανονίαι, ἐσ εὖροσ δὲ πεφυκότεσ καὶ σαρκώδεεσ καὶ μελανότριχεσ, καὶ αὐτοὶ μέλανεσ μᾶλλον ἢ λευκότεροι, φλεγματίαι δὲ ἧσσον ἢ χολώδεεσ‧ τὸ δὲ ἀνδρεῖον καὶ τὸ ταλαίπωρον ἐν τῇ ψυχῇ φύσει μὲν οὐκ ἂν ὁμοίωσ ἐνείη, νόμοσ δὲ προσγενόμενοσ ἀπεργάζοιτ’ ἄν. καὶ εἰ μὲν ποταμοὶ ἐνείησαν ἐν τῇ χώρῃ, οἵτινεσ ἐκ τῆσ χώρησ ἐξοχετεύουσι τό τε στάσιμον καὶ τὸ ὄμβριον, οὗτοι ἂν ὑγιηροί τε εἰήσαν καὶ λαμπροί. εἰ μέντοι ποταμοὶ μὲν μὴ εἰήσαι, τὰ δὲ ὕδατα λιμναῖά τε καὶ στάσιμα πίνοιεν καὶ ἑλώδεα, ἀνάγκη τὰ τοιαῦτα εἴδεα προγαστρότερα καὶ σπληνώδεα εἶναι. ὁκόσοι δὲ ὑψηλήν τε οἰκέουσι χώρην καὶ λείην καὶ ἀνεμώδεα καὶ ἔνυδρον, εἰε͂ν ἂν εἴδεα μεγάλοι καὶ ἑωυτοῖσι παραπλήσιοι‧ ἀνανδρότεραι δὲ καὶ ἡμερώτεραι αἱ γνῶμαι. ὁκόσοι δὲ λεπτά τε καὶ ἄνυδρα καὶ ψιλά, τῇσι μεταβολῇσι τῶν ὡρέων οὐκ εὔκρητα, ἐν ταύτῃ τῇ χώρῃ τὰ εἴδεα εἰκὸσ σκληρά τε εἶναι καὶ ἔντονα καὶ ξανθότερα ἢ μελάντερα καὶ τὰ ἤθεα καὶ τὰσ ὀργὰσ αὐθάδεάσ τε καὶ ἰδιογνώμονασ. ὅκου γὰρ αἱ μεταβολαί εἰσι πυκνόταται τῶν ὡρέων καὶ πλεῖστον διάφοροι αὐταὶ ἑωυτῇσιν, ἐκεῖ καὶ τὰ εἴδεα καὶ τὰ ἤθεα καὶ τὰσ φύσιασ εὑρήσεισ πλεῖστον διαφερούσασ. Μέγισται μὲν οὖν εἰσιν αὗται τῆσ φύσιοσ αἱ διαλλαγαί, ἔπειτα δὲ καὶ ἡ χώρη, ἐν ᾗ ἄν τισ τρέφηται καὶ τὰ ὕδατα. εὑρήσεισ γὰρ ἐπὶ τὸ πλῆθοσ τῆσ χώρησ τῇ φύσει ἀκολουθέοντα καὶ τὰ εἴδεα τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺσ τρόπουσ. ὅκου μὲν γὰρ ἡ γῆ πίειρα καὶ μαλθακὴ καὶ ἔνυδροσ, καὶ τὰ ὕδατα κάρτα μετέωρα, ὥστε θερμὰ εἶναι τοῦ θέρεοσ καὶ τοῦ χειμῶνοσ ψυχρά, καὶ τῶν ὡρέων καλῶσ κεῖται, ἐνταῦθα καὶ οἱ ἄνθρωποι σαρκώδεέσ εἰσι καὶ ἄναρθροι καὶ ὑγροὶ καὶ ἀταλαίπωροι καὶ τὴν ψυχὴν κακοὶ ὡσ ἐπὶ τὸ πολύ. τό τε Ῥᾴθυμον καὶ τὸ ὑπνηρὸν ἔνεστιν ἐν αὐτοῖσ ἰδεῖν‧ ἔσ τε τὰσ τέχνασ παχέεσ καὶ οὐ λεπτοὶ οὐδ’ ὀξέεσ. ὅκου δ’ ἐστὶν ἡ χώρη ψιλή τε καὶ ἄνυδροσ καὶ τρηχεῖα καὶ ὑπὸ τοῦ χειμῶνοσ πιεζομένη καὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίου κεκαυμένη, ἐνταῦθα δὲ σκληρούσ τε καὶ ἰσχνοὺσ καὶ διηρθρωμένουσ καὶ ἐντόνουσ καὶ δασέασ ἴδοισ. τό τε ἐργατικὸν ἐνεὸν ἐν τῇ φύσει τῇ τοιαύτῃ καὶ τὸ ἄγρυπνον, τά τε ἤθεα καὶ τὰσ ὀργὰσ αὐθάδεασ καὶ ἰδιογνώμονασ, τοῦ τε ἀγρίου μᾶλλον μετέχοντασ ἢ τοῦ ἡμέρου, ἔσ τε τὰσ τέχνασ ὀξυτέρουσ τε καὶ συνετωτέρουσ καὶ τὰ πολέμια ἀμείνουσ εὑρήσεισ‧ καὶ τἄλλα τὰ ἐν τῇ γῇ φυόμενα πάντα ἀκόλουθα ἐόντα τῇ γῇ. αἱ μὲν ἐναντιώταται φύσιέσ τε καὶ ἰδέαι ἔχουσιν οὕτωσ. ἀπὸ δὲ τούτων τεκμαιρόμενοσ τὰ λοιπὰ ἐνθυμεῖσθαι, καὶ οὐχ ἁμαρτήσῃ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION