Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, xxi.

(히포크라테스, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, xxi.)

Πολύγονον δὲ οὐχ οἱο͂́ν τε εἶναι φύσιν τοιαύτην. οὔτε γὰρ τῷ ἀνδρὶ ἡ ἐπιθυμίη τῆσ μείξιοσ γίνεται πολλὴ διὰ τὴν ὑγρότητα τῆσ φύσιοσ καὶ τῆσ κοιλίησ τὴν μαλθακότητά τε καὶ τὴν ψυχρότητα, ἀφ’ ὅτων ἥκιστα εἰκὸσ ἄνδρα οἱο͂́ν τε λαγνεύειν‧ καὶ ἔτι ὑπὸ τῶν ἵππων αἰεὶ κοπτόμενοι ἀσθενέεσ γίνονται ἐσ τὴν μεῖξιν. τοῖσι μὲν ἀνδράσιν αὗται αἱ προφάσιεσ γίνονται, τῇσι δὲ γυναιξὶν ἥ τε πιότησ τῆσ σαρκὸσ καὶ ὑγρότησ‧ οὐ γὰρ δύνανται ἔτι συναρπάζειν αἱ μῆτραι τὸν γόνον‧ οὔτε γὰρ ἐπιμήνιοσ κάθαρσισ αὐτῇσι γίνεται ὡσ χρεών ἐστιν, ἀλλ’ ὀλίγον καὶ διὰ χρόνου, τό τε στόμα τῶν μητρέων ὑπὸ πιμελῆσ συγκλείεται καὶ οὐχ ὑποδέχεται τὸν γόνον‧ αὐταί τε ἀταλαίπωροι καὶ πίεραι καὶ αἱ κοιλίαι ψυχραὶ καὶ μαλθακαί. ὑπὸ τούτων τῶν ἀναγκέων οὐ πολύγονόν ἐστι τὸ γένοσ τὸ Σκυθικόν. μέγα δὲ τεκμήριον αἱ οἰκέτιδεσ ποιέουσιν‧ οὐ γὰρ φθάνουσι παρὰ ἄνδρα ἀφικνεύμεναι καὶ ἐν γαστρὶ ἴσχουσιν διὰ τὴν ταλαιπωρίην καὶ ἰσχνότητα τῆσ σαρκόσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION