Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, xvii.

(히포크라테스, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, xvii.)

Καὶ περὶ μὲν τῶν ἐν τῇ Ἀσίῃ οὕτωσ ἔχει. ἐν δὲ τῇ Εὐρώπῃ ἔστιν ἔθνοσ Σκυθικόν, ὃ περὶ τὴν λίμνην οἰκεῖ τὴν Μαιῶτιν διαφέρον τῶν ἐθνέων τῶν ἄλλων. Σαυρομάται καλεῦνται. τούτων αἱ γυναῖκεσ ἱππάζονταί τε καὶ τοξεύουσι καὶ ἀκοντίζουσιν ἀπὸ τῶν ἵππων καὶ μάχονται τοῖσ πολεμίοισ, ἑώσ ἂν παρθένοι ἐώσιν. οὐκ ἀποπαρθενεύονται δέ, μέχρι ἂν τῶν πολεμίων τρεῖσ ἀποκτείνωσι, καὶ οὐ πρότερον συνοικέουσιν ἤπερ τὰ ἱερὰ θύσωσιν τὰ ἔννομα. ἣ δ’ ἂν ἄνδρα ἑωυτῇ ἄρηται, παύεται ἱππαζομένη, ἑώσ ἂν μὴ ἀνάγκη καταλάβῃ παγκοίνου στρατείησ. τὸν δεξιὸν δὲ μαζὸν οὐκ ἔχουσι. παιδίοισ γὰρ ἐοῦσιν ἔτι νηπίοισ αἱ μητέρεσ χαλκίον τετεχνημένον ἐπ’ αὐτῷ τούτῳ διάπυρον ποιέουσαι πρὸσ τὸν μαζὸν τιθέασι τὸν δεξιὸν καὶ ἐπικαίεται, ὥστε τὴν αὔξησιν φθείρεσθαι, ἐσ δὲ τὸν δεξιὸν ὦμον καὶ βραχίονα πᾶσαν τὴν ἰσχὺν καὶ τὸ πλῆθοσ ἐκδιδόναι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION