Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, xvi.

(히포크라테스, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, xvi.)

Καὶ περὶ μὲν τῆσ φύσιοσ τῆσ διαφορῆσ καὶ τῆσ μορφῆσ τῶν ἐν τῇ Ἀσίῃ καὶ τῇ Εὐρώπῃ οὕτωσ ἔχει. περὶ δὲ τῆσ ἀθυμίησ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆσ ἀνανδρείησ, ὅτι ἀπολεμώτεροί εἰσι τῶν Εὐρωπαίων οἱ Ἀσιηνοὶ καὶ ἡμερώτεροι τὰ ἤθεα αἱ ὡρ͂αι αἴτιαι μάλιστα, οὐ μεγάλασ τὰσ μεταβολὰσ ποιεύμεναι οὔτε ἐπὶ τὸ θερμὸν οὔτε ἐπὶ τὸ ψυχρόν, ἀλλὰ παραπλησίωσ. οὐ γὰρ γίνονται ἐκπλήξιεσ τῆσ γνώμησ οὔτε μετάστασισ ἰσχυρὴ τοῦ σώματοσ, ἀφ’ ὅτων εἰκὸσ τὴν ὀργὴν ἀγριοῦσθαί τε καὶ τοῦ ἀγνώμονοσ καὶ θυμοειδέοσ μετέχειν μᾶλλον ἢ ἐν τῷ αὐτῷ αἰεὶ ἐόντα. αἱ γὰρ μεταβολαί εἰσι τῶν πάντων αἱ ἐπεγείρουσαι τὴν γνώμην τῶν ἀνθρώπων καὶ οὐκ ἐῶσαι ἀτρεμίζειν. διὰ ταύτασ ἐμοὶ δοκεῖ τὰσ προφάσιασ ἄναλκεσ εἶναι τὸ γένοσ τὸ Ἀσιηνὸν καὶ προσέτι διὰ τοὺσ νόμουσ. τῆσ γὰρ Ἀσίησ τὰ πολλὰ βασιλεύεται. ὅκου δὲ μὴ αὐτοὶ ἑωυτῶν εἰσι καρτεροὶ οἱ ἄνθρωποι μηδὲ αὐτόνομοι, ἀλλὰ δεσπόζονται, οὐ περὶ τούτου αὐτοῖσιν ὁ λόγοσ ἐστίν, ὅκωσ τὰ πολέμια ἀσκήσωσιν, ἀλλ’ ὅκωσ μὴ δόξωσι μάχιμοι εἶναι. οἱ γὰρ κίνδυνοι οὐχ ὁμοῖοί εἰσι. τοὺσ μὲν γὰρ στρατεύεσθαι εἰκὸσ καὶ ταλαιπωρεῖν καὶ ἀποθνῄσκειν ἐξ ἀνάγκησ ὑπὲρ τῶν δεσποτέων ἀπό τε παιδίων καὶ γυναικὸσ ἐόντασ καὶ τῶν λοιπῶν φίλων. καὶ ὁκόσα μὲν ἂν χρηστὰ καὶ ἀνδρεῖα ἐργάσωνται, οἱ δεσπόται ἀπ’ αὐτῶν αὔξονταί τε καὶ ἐκφύονται, τοὺσ δὲ κινδύνουσ καὶ θανάτουσ αὐτοὶ καρποῦνται. ἔτι δὲ πρὸσ τούτοισι τῶν τοιούτων ἀνθρώπων ἀνάγκη ἐρημοῦσθαι τὴν γῆν ὑπό τε πολεμίων καὶ ἀργίησ, ὥστε καὶ εἴ τισ φύσει πέφυκεν ἀνδρεῖοσ καὶ εὔψυχοσ, ἀποτρέπεσθαι τὴν γνώμην ὑπὸ τῶν νόμων. μέγα δὲ τεκμήριον τούτων‧ ὁκόσοι γὰρ ἐν τῇ Ἀσίῃ Ἕλληνεσ ἢ βάρβαροι μὴ δεσπόζονται, ἀλλ’ αὐτόνομοί εἰσι καὶ ἑωυτοῖσι ταλαιπωρεῦσιν, οὗτοι μαχιμώτατοί εἰσι πάντων‧ τοὺσ γὰρ κινδύνουσ ἑωυτῶν πέρι κινδυνεύουσι, καὶ τῆσ ἀνδρείησ αὐτοὶ τὰ ἆθλα φέρονται καὶ τῆσ δειλίησ τὴν ζημίην ὡσαύτωσ. εὑρήσεισ δὲ καὶ τοὺσ Ἀσιηνοὺσ διαφέροντασ αὐτοὺσ ἑωυτῶν, τοὺσ μὲν βελτίονασ, τοὺσ δὲ φαυλοτέρουσ ἐόντασ. τούτων δὲ αἱ μεταβολαὶ αἴτιαι τῶν ὡρέων, ὥσπερ μοι εἴρηται ἐν τοῖσ προτέροισι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION