Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, xiii.

(히포크라테스, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, xiii.)

Περὶ μὲν οὖν Αἰγυπτίων καὶ Λιβύων οὕτωσ ἔχειν μοι δοκεῖ. περὶ δὲ τῶν ἐν δεξιῇ τοῦ ἡλίου τῶν ἀνατολέων τῶν θερινῶν μέχρι Μαιώτιδοσ λίμνησ‐‐οὗτοσ γὰρ ὁρ́οσ τῆσ Εὐρώπησ καὶ τῆσ Ἀσίησ‐‐ὧδε ἔχει περὶ αὐτῶν‧ τὰ δὲ ἔθνεα ταῦτα ταύτῃ διάφορα αὐτὰ ἑωυτῶν μᾶλλόν ἐστι τῶν προδιηγημένων διὰ τὰσ μεταβολὰσ τῶν ὡρέων καὶ τῆσ χώρησ τὴν φύσιν. ἔχει δὲ καὶ κατὰ τὴν γῆν ὁμοίωσ ἅπερ καὶ κατὰ τοὺσ ἄλλουσ ἀνθρώπουσ. ὅκου γὰρ αἱ ὡρ͂αι μεγίστασ μεταβολὰσ ποιέονται καὶ πυκνοτάτασ, ἐκεῖ καὶ ἡ χώρη ἀγριωτάτη καὶ ἀνωμαλωτάτη ἐστί, καὶ εὑρήσεισ ὄρεα τε πλεῖστα καὶ δάσεα καὶ πεδία καὶ λειμῶνασ ἐόντασ. ὅκου δὲ αἱ ὡρ͂αι μὴ μέγα ἀλλάσσουσιν, ἐκείνοισ ἡ χώρη ὁμαλωτάτη ἐστίν. οὕτω δὲ ἔχει καὶ περὶ τῶν ἀνθρώπων, εἴ τισ βούλεται ἐνθυμεῖσθαι. εἰσὶ γὰρ φύσιεσ αἱ μὲν ὄρεσιν ἐοικυῖαι δενδρώδεσί τε καὶ ἐφύδροισιν, αἱ δὲ λεπτοῖσί τε καὶ ἀνύδροισ, αἱ δὲ λειμακεστέροισ τε καὶ ἑλώδεσι, αἱ δὲ πεδίῳ τε καὶ ψιλῇ καὶ ξηρῇ γῇ. αἱ γὰρ ὡρ͂αι αἱ μεταλλάσσουσαι τῆσ μορφῆσ τὴν φύσιν εἰσὶ διάφοροι. ἢν δὲ διάφοροι ἐώσι μέγα σφέων αὐτέων, διαφοραὶ καὶ πλείονεσ γίνονται τοῖσ εἴδεσι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION