Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, xii.

(히포크라테스, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, xii.)

Περὶ μὲν τούτων οὕτωσ ἔχει. βούλομαι δὲ περὶ τῆσ Ἀσίησ καὶ τῆσ Εὐρώπησ δεῖξαι ὁκόσον διαφέρουσιν ἀλλήλων ἐσ τὰ πάντα καὶ περὶ τῶν ἐθνέων τῆσ μορφῆσ, ὅτι διαλλάσσει καὶ μηδὲν ἐοίκεν ἀλλήλοισιν. περὶ μὲν οὖν ἁπάντων πολὺσ ἂν εἰή λόγοσ, περὶ δὲ τῶν μεγίστων καὶ πλεῖστον διαφερόντων ἐρέω ὥσ μοι δοκεῖἔχειν. τὴν Ἀσίην πλεῖστον διαφέρειν φημὶ τῆσ Εὐρώπησ ἐσ τὰσ φύσιασ τῶν συμπάντων τῶν τε ἐκ τῆσ γῆσ φυομένων καὶ τῶν ἀνθρώπων. πολὺ γὰρ καλλίονα καὶ μέζονα πάντα γίνεται ἐν τῇ Ἀσίῃ, ἥ τε χώρη τῆσ χώρησ ἡμερωτέρη καὶ τὰ ἤθεα τῶν ἀνθρώπων ἠπιώτερα καὶ εὐοργητότερα. τὸ δὲ αἴτιον τούτων ἡ κρῆσισ τῶν ὡρέων, ὅτι τοῦ ἡλίου ἐν μέσῳ τῶν ἀνατολέων κεῖται πρὸσ τὴν ἠῶ τοῦ τε ψυχροῦ πορρωτέρω. τὴν δὲ αὔξησιν καὶ ἡμερότητα παρέχει πλεῖστον ἁπάντων, ὁκόταν μηδὲν ᾖ ἐπικρατέον βιαίωσ, ἀλλὰ παντὸσ ἰσομοιρίη δυναστεύῃ. ἔχει δὲ κατὰ τὴν Ἀσίηνοὐ παν ταχῇ ὁμοίωσ, ἀλλ’ ὅση μὲν τῆσ χώρησ ἐν μέσῳ κεῖται τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ, αὕτη μὲν εὐκαρποτάτη ἐστὶ καὶ εὐδενδροτάτη καὶ εὐδιεστάτη καὶ ὕδασι καλλίστοισι κέχρηται τοῖσί τε οὐρανίοισι καὶ τοῖσ ἐκ τῆσ γῆσ. οὔτε γὰρ ὑπὸ τοῦ θερμοῦ ἐκκέκαυται λίην οὔτε ὑπὸ αὐχμῶν καὶ ἀνυδρίησ ἀναξηραίνεται, οὔτε ὑπὸ ψύχεοσ βεβιασμένη οὔτε νοτία τε καὶ διάβροχόσ ἐστιν ὑπό τε ὄμβρων πολλῶν καὶ χιόνοσ‧ τά τε ὡραῖα αὐτόθι πολλὰ εἰκὸσ γίνεσθαι, ὁκόσα τε ἀπὸ σπερμάτων καὶ ὁκόσα αὐτὴ ἡ γῆ ἀναδιδοῖ φυτά, ὧν τοῖσ καρποῖσι χρέονται ἄνθρωποι, ἡμεροῦντεσ ἐξ ἀγρίων καὶ ἐσ ἐπιτήδειον μεταφυτεύοντεσ‧ τά τε ἐντρεφόμενα κτήνεα εὐθηνεῖν εἰκόσ, καὶ μάλιστα τίκτειν τε πυκνότατα καὶ ἐκτρέφειν κάλλιστα‧ τούσ τε ἀνθρώπουσ εὐτραφέασ εἶναι καὶ τὰ εἴδεα καλλίστουσ καὶ μεγέθει μεγίστουσ καὶ ἥκιστα διαφόρουσ ἐσ τά τε εἴδεα αὐτῶν καὶ τὰ μεγέθεα‧ εἰκόσ τε τὴν χώρην ταύτην τοῦ ἦροσ ἐγγύτατα εἶναι κατὰ τὴν φύσιν καὶ τὴν μετρι ότητα τῶν ὡρέων. τὸ δὲ ἀνδρεῖον καὶ τὸ ταλαί πωρον καὶ τὸ ἔμπονον καὶ τὸ θυμοειδὲσ οὐκ ἂν δύναιτο ἐν τοιαύτῃ φύσει ἐγγίνεσθαι οὔτε ὁμοφύλου οὔτε ἀλλοφύλου, ἀλλὰ τὴν ἡδονὴν ἀνάγκη κρατεῖν . . . . . . διότι πολύμορφα γίνεται τὰ ἐν τοῖσ θηρίοισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION