Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, xi.

(히포크라테스, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, xi.)

Κατὰ ταῦτά τισ ἐννοεύμενοσ καὶ σκοπεύμενοσ προειδείη ἂν τὰ πλεῖστα τῶν μελλόντων ἔσεσθαι ἀπὸ τῶν μεταβολέων. φυλάσσεσθαι δὲ χρὴ μάλιστα τὰσ μεταβολὰσ τῶν ὡρέων τὰσ μεγίστασ καὶ μήτε φάρμακον διδόναι ἑκόντα μήτε καίειν ὅ τι ἐσ κοιλίην μήτε τάμνειν, πρὶν παρέλθωσιν ἡμέραι δέκα ἢ καὶ πλείονεσ‧ μέγισται δέ εἰσιν αἵδε αἱ τέσσαρεσ καὶ ἐπικινδυνόταται‧ ἡλίου τροπαὶ ἀμφότεραι καὶ μᾶλλον αἱ θεριναὶ καὶ αἱ ἰσημερίαι νομιζόμεναι εἶναι ἀμφότεραι, μᾶλλον δὲ αἱ μετοπωριναί‧ δεῖδὲ καὶ τῶν ἄστρων τὰσ ἐπιτολὰσ φυλάσσεσθαι καὶ μάλιστα τοῦ κυνόσ, ἔπειτα ἀρκτούρου, καὶ ἔτι πληϊάδων δύσιν. τά τε γὰρ νοσεύματα μάλιστα ἐν ταύτῃσι τῇσιν ἡμέρῃσιν κρίνεται. καὶ τὰ μὲν ἀποφθίνει, τὰ δὲ λήγει, τὰ δὲ ἄλλα πάντα μεθίσταται ἐσ ἕτερον εἶδοσ καὶ ἑτέρην κατάστασιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION