Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, vi.

(히포크라테스, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, vi.)

Περὶ μὲν τούτων ὧδε ἔχει. ὁκόσαι δὲ πρὸσ τὰσ δύσιασ κεῖνται καὶ αὐτῇσίν ἐστι σκέπη τῶν πνευμάτων τῶν ἀπὸ τῆσ ἠοῦσ πνεόντων τά τε θερμὰ πνεύματα παραρρεῖ καὶ τὰ ψυχρὰ ἀπὸ τῶν ἄρκτων, ἀνάγκη ταύτασ τὰσ πόλιασ θέσιν κεῖσθαι νοσερωτάτην. πρῶτον μὲν γὰρ τὰ ὕδατα οὐ λαμπρά‧ αἴτιον δέ, ὅτι ὁ ἠὴρ τὸ ἑωθινὸν κατέχει ὡσ ἐπὶ τὸ πολύ, ὅστισ τῷ ὕδατι ἐγκαταμιγνύμενοσ τὸ λαμπρὸν ἀφανίζει‧ ὁ γὰρ ἥλιοσ πρὶν ἄνω ἀρθῆναι οὐκ ἐπιλάμπει. τοῦ δὲ θέρεοσ ἑώθεν μὲν αὖραι ψυχραὶ πνέουσι καὶ δρόσοι πίπτουσι‧ τὸ δὲ λοιπὸν ἥλιοσ ἐγκαταδύνων ὥστε μάλιστα διέψει τοὺσ ἀνθρώπουσ, διὸ καὶ ἀχρόουσ τε εἰκὸσ εἶναι καὶ ἀρρώστουσ, τῶν τε νοσευμάτων πάντων μετέχειν μέροσ τῶν προειρημένων‧ οὐδὲν γὰρ αὐτοῖσ ἀποκέκριται. βαρυφώνουσ τε εἰκὸσ εἶναι καὶ βραγχώδεασ διὰ τὸν ἠέρα, ὅτι ἀκάθαρτοσ ὡσ ἐπὶ τὸ πολὺ αὐτόθι γίνεται καὶ νοσώδησ‧ οὔτε γὰρ ὑπὸ τῶν βορείων ἐκκρίνεται σφόδρα‧ οὐ γὰρ προσ έχουσι τὰ πνεύματα‧ ἅ τε προσέχουσιν αὐτοῖσι καὶ πρόσκεινται ὑδατεινότατά ἐστιν‧ ἐπεὶ τοιαῦτα τὰ ἀπὸ τῆσ ἑσπέρησ πνεύματα‧ ἐοίκέν τε μετοπώρῳ μάλιστα ἡ θέσισ ἡ τοιαύτη τῆσ πόλιοσ κατὰ τὰσ τῆσ ἡμέρησ μεταβολάσ, ὅτι πολὺ τὸ μέσον γίνεται τοῦ τε ἑωθινοῦ καὶ τοῦ πρὸσ τὴν δείλην.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION