Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, v.

(히포크라테스, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, v.)

Περὶ μὲν οὖν τῶν θερμῶν πνευμάτων καὶ τῶν ψυχρῶν καὶ τῶν πολίων τούτων ὧδε ἔχει ὡσ προείρηται. ὁκόσαι δὲ κέονται πρὸσ τὰ πνεύματα τὰ μεταξὺ τῶν θερινῶν ἀνατολέων τοῦ ἡλίου καὶ τῶν χειμερινῶν καὶ ὁκόσαι τὸ ἐναντίον τούτων, ὧδε ἔχει περὶ αὐτέων‧ ὁκόσαι μὲν πρὸσ τὰσ ἀνατολὰσ τοῦ ἡλίου κέονται, ταύτασ εἰκὸσ εἶναι ὑγιεινοτέρασ τῶν πρὸσ τὰσ ἄρκτουσ ἐστραμμένων καὶ τῶν πρὸσ τὰ θερμά, ἢν καὶ στάδιον τὸ μεταξὺ ᾖ. πρῶτον μὲν γὰρ μετριώτερον ἔχει τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν‧ ἔπειτα τὰ ὕδατα, ὁκόσα πρὸσ τὰσ τοῦ ἡλίου ἀνατολάσ ἐστι, ταῦτα λαμπρά τε εἶναι ἀνάγκη καὶ εὐώδεα καὶ μαλθακὰ καὶ ἐρατεινὰ ἐγγίνεσθαι ἐν ταύτῃ τῇ πόλει‧ ὁ γὰρ ἥλιοσ † κωλύει ἀνίσχων καὶ καταλάμπων. τὸ γὰρ ἑωθινὸν ἑκάστοτε αὐτὸσ ὁ ἠὴρ ἐπέχει ὡσ ἐπὶ τὸ πολύ. † τά τε εἴδεα τῶν ἀνθρώπων εὔχροά τε καὶ ἀνθηρά ἐστι μᾶλλον ἢ ἄλλῃ ἢν μή τισ νοῦσοσ κωλύῃ. λαμπρόφωνοί τε οἱ ἄνθρωποι ὀργήν τε καὶ σύνεσιν βελτίουσ εἰσὶ τῶν προσβορείων, ᾗπερ καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἐμφυόμενα ἀμείνω ἐστίν. ἐοίκέ τε μάλιστα ἡ οὕτω κειμένη πόλισ ἦρι κατὰ τὴν μετριότητα τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ‧ τά τε νοσεύματα ἐλάσσω μὲν γίνεται καὶ ἀσθενέστερα, ἐοίκε δὲ τοῖσ ἐν τῇσι πόλεσι γενομένοισ νοσεύμασι τῇσι πρὸσ τὰ θερμὰ πνεύματα ἐστραμμένῃσιν. αἵ τε γυναῖκεσ αὐτόθι ἀρικύμονέσ εἰσι σφόδρα καὶ τίκτουσι Ῥηϊδίωσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION