Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, i.

(히포크라테스, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, i.)

Ιἠτρικὴν ὅστισ βούλεται ὀρθῶσ ζητεῖν, τάδε χρὴ ποιεῖν‧ πρῶτον μὲν ἐνθυμεῖσθαι τὰσ ὡρ́ασ τοῦ ἔτεοσ, ὅ τι δύναται ἀπεργάζεσθαι ἑκάστη‧ οὐ γὰρ ἐοίκασιν ἀλλήλοισιν οὐδέν, ἀλλὰ πολὺ διαφέρουσιν αὐταί τε ἐφ’ ἑωυτέων καὶ ἐν τῇσι μεταβολῇσιν‧ ἔπειτα δὲ τὰ πνεύματα τὰ θερμά τε καὶ τὰ ψυχρά, μάλιστα μὲν τὰ κοινὰ πᾶσιν ἀνθρώποισιν, ἔπειτα δὲ καὶ τὰ ἐν ἑκάστῃ χώρῃ ἐπιχώρια ἐόντα. δεῖ δὲ καὶ τῶν ὑδάτων ἐνθυ μεῖσθαι τὰσ δυνάμιασ‧ ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ στόματι διαφέρουσι καὶ ἐν τῷ σταθμῷ, οὕτω καὶ ἡ δύναμισ διαφέρει πολὺ ἑκάστου. ὥστε ἐσ πόλιν ἐπειδὰν ἀφίκηταί τισ, ἧσ ἄπειρόσ ἐστι, διαφροντίσαι χρὴ τὴν θέσιν αὐτῆσ, ὅκωσ κεῖται καὶ πρὸσ τὰ πνεύματα καὶ πρὸσ τὰσ ἀνατολὰσ τοῦ ἡλίου. οὐ γὰρ τωὐτὸ δύναται ἥτισ πρὸσ βορέην κεῖται καὶ ἥτισ πρὸσ νότον οὐδ’ ἥτισ πρὸσ ἥλιον ἀνίσχοντα οὐδ’ ἥτισ πρὸσ δύνοντα. ταῦτα δὲ χρὴ ἐνθυμεῖσθαι ὡσ κάλλιστα καὶ τῶν ὑδάτων πέρι ὡσ ἔχουσι, καὶ πότερον ἑλώδεσι χρέονται καὶ μαλθακοῖσιν ἢ σκληροῖσί τε καὶ ἐκ μετεώρων καὶ πετρωδέων εἴτε ἁλυκοῖσι καὶ ἀτεράμνοισιν‧ καὶ τὴν γῆν, πότερον ψιλή τε καὶ ἄνυδροσ ἢ δασεῖα καὶ ἔφυδροσ καὶ εἴτε ἔγκοιλόσ ἐστι καὶ πνιγηρὴ εἴτε μετέωροσ καὶ ψυχρή‧ καὶ τὴν δίαιταν τῶν ἀνθρώπων, ὁκοίῃ ἥδονται, πότερον φιλοπόται καὶ ἀριστηταὶ καὶ ἀταλαίπωροι ἢ φιλογυμνασταί τε καὶ φιλόπονοι καὶ ἐδωδοὶ καὶ ἄποτοι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION