Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, Q, Kef. i'. ANACARXOS

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, Q, Kef. i'. ANACARXOS)

Ἀνάξαρχοσ Ἀβδηρίτησ. οὗτοσ ἤκουσε Διογένουσ τοῦ Σμυρναίου· ὁ δὲ Μητροδώρου τοῦ Χίου, ὃσ ἔλεγε μηδ’ αὐτὸ τοῦτ’ εἰδέναι ὅτι οὐδὲν οἶδε. Μητρόδωρον δὲ Νεσσᾶ τοῦ Χίου, οἱ δὲ Δημοκρίτου φασὶν ἀκοῦσαι. ὁ δ’ οὖν Ἀνάξαρχοσ καὶ Ἀλεξάνδρῳ συνῆν καὶ ἤκμαζε κατὰ τὴν δεκάτην καὶ ἑκατοστὴν Ὀλυμπιάδα καὶ εἶχεν ἐχθρὸν Νικοκρέοντα τὸν Κύπρου τύραννον· καί ποτ’ ἐν συμποσίῳ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐρωτήσαντοσ αὐτὸν τί ἄρα δοκεῖ τὸ δεῖπνον, εἰπεῖν φασιν, "ὦ βασιλεῦ, πάντα πολυτελῶσ· ἔδει δὲ λοιπὸν κεφαλὴν σατράπου τινὸσ παρατεθεῖσθαι· ἀπορρίπτων πρὸσ τὸν Νικοκρέοντα. ὁ δὲ μνησικακήσασ μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ βασιλέωσ ὅτε πλέων ἀκουσίωσ προσηνέχθη τῇ Κύπρῳ ὁ Ἀνάξαρχοσ, συλλαβὼν αὐτὸν καὶ εἰσ ὅλμον βαλὼν ἐκέλευσε τύπτεσθαι σιδηροῖσ ὑπέροισ.

τὸν δ’ οὐ φροντίσαντα τῆσ τιμωρίασ εἰπεῖν ἐκεῖνο δὴ τὸ περιφερόμενον, "πτίσσε τὸν Ἀναξάρχου θύλακον, Ἀνάξαρχον δὲ οὐ πτίσσεισ. " κελεύσαντοσ δὲ τοῦ Νικοκρέοντοσ καὶ τὴν γλῶτταν αὐτοῦ ἐκτμηθῆναι, λόγοσ ἀποτραγόντα προσπτύσαι αὐτῷ. καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰσ αὐτὸν οὕτωσ <ἔχον>· πτίσσετε, Νικοκρέων, ἔτι καὶ μάλα· θύλακόσ ἐστι· πτίσσετ’· Ἀνάξαρχοσ δ’ ἐν Διόσ ἐστι πάλαι. καί σε διαστείλασα γνάφοισ ὀλίγον τάδε λέξει ῥήματα Φερσεφόνη, "ἔρρε μυλωθρὲ κακέ. Οὗτοσ διὰ τὴν ἀπάθειαν καὶ εὐκολίαν τοῦ βίου Εὐδαιμονικὸσ ἐκαλεῖτο·

καὶ ἦν ἐκ τοῦ ῥᾴστου δυνατὸσ σωφρονίζειν. τὸν γοῦν Ἀλέξανδρον οἰόμενον εἶναι θεὸν ἐπέστρεψεν· ἐπειδὴ γὰρ ἔκ τινοσ πληγῆσ εἶδεν αὐτῷ καταρρέον αἷμα, δείξασ τῇ χειρὶ πρὸσ αὐτόν φησι, "τουτὶ μὲν αἷμα καὶ οὐκ ἰχὼρ οἱο͂́σ πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσι. " Πλούταρχοσ δ’ αὐτὸν Ἀλέξανδρον τοῦτο λέξαι πρὸσ τοὺσ φίλουσ φησίν. ἀλλὰ καὶ ἄλλοτε προπίνοντα αὐτῷ τὸν Ἀνάξαρχον δεῖξαι τὴν κύλικα καὶ εἰπεῖν βεβλήσεταί τισ θεῶν βροτησίᾳ χερί.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION