Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, Q, Kef. b'. XENOFANHS

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, Q, Kef. b'. XENOFANHS)

Ξενοφάνησ Δεξίου ἤ, ὡσ Ἀπολλόδωροσ, Ὀρθομένουσ Κολοφώνιοσ ἐπαινεῖται πρὸσ τοῦ Τίμωνοσ· φησὶ γοῦν, Ξεινοφάνην θ’ ὑπάτυφον, Ὁμηραπάτην ἐπικόπτην. οὗτοσ ἐκπεσὼν τῆσ πατρίδοσ ἐν Ζάγκλῃ τῆσ Σικελίασ · · · διέτριβε δὲ καὶ ἐν Κατάνῃ. διήκουσε δὲ κατ’ ἐνίουσ μὲν οὐδενόσ, κατ’ ἐνίουσ δὲ Βότω‐ νοσ Ἀθηναίου ἤ, ὥσ τινεσ, Ἀρχελάου. καί, ὡσ Σωτίων φησί, κατ’ Ἀναξίμανδρον ἦν. γέγραφε δὲ καὶ ἐν ἔπεσι καὶ ἐλεγείασ καὶ ἰάμβουσ καθ’ Ἡσιόδου καὶ Ὁμήρου, ἐπικόπτων αὐτῶν τὰ περὶ θεῶν εἰρημένα. ἀλλὰ καὶ αὐτὸσ ἐρραψῴδει τὰ ἑαυτοῦ. ἀντιδοξάσαι τε λέγεται Θαλῇ καὶ Πυθαγόρᾳ, καθάψασθαι δὲ καὶ Ἐπιμενίδου. μακροβιώτατόσ τε γέγονεν, ὥσ που καὶ αὐτόσ φησιν· ἤδη δ’ ἑπτά τ’ ἐάσι καὶ ἑξήκοντ’ ἐνιαυτοὶ βληστρίζοντεσ ἐμὴν φροντίδ’ ἀν’ Ἑλλάδα γῆν·

ἐκ γενετῆσ δὲ τότ’ ἦσαν ἐείκοσι πέντε τε πρὸσ τοῖσ, εἴπερ ἐγὼ περὶ τῶνδ’ οἶδα λέγειν ἐτύμωσ. Φησὶ δὲ τέτταρα εἶναι τῶν ὄντων στοιχεῖα, κόσμουσ δ’ ἀπείρουσ, οὐ παραλλακτοὺσ δέ. τὰ νέφη συνίστασθαι τῆσ ἀφ’ ἡλίου ἀτμίδοσ ἀναφερομένησ καὶ αἰρούσησ αὐτὰ εἰσ τὸ περιέχον. οὐσίαν θεοῦ σφαιροειδῆ, μηδὲν ὅμοιον ἔχουσαν ἀνθρώπῳ· ὅλον δὲ ὁρᾶν καὶ ὅλον ἀκούειν, μὴ μέντοι ἀναπνεῖν· σύμπαντά τε εἶναι νοῦν καὶ φρόνησιν καὶ ἀΐδιον. πρῶτόσ τε ἀπεφήνατο ὅτι πᾶν τὸ γινόμενον φθαρτόν ἐστι καὶ ἡ ψυχὴ πνεῦμα. Ἔφη δὲ καὶ τὰ πολλὰ ἥσσω νοῦ εἶναι.

καὶ τοῖσ τυράννοισ ἐντυγχάνειν ἢ ὡσ ἥκιστα ἢ ὡσ ἥδιστα. Ἐμπεδοκλέουσ δὲ εἰπόντοσ αὐτῷ ὅτι ἀνεύρετόσ ἐστιν ὁ σοφόσ, "εἰκότωσ," ἔφη· "σοφὸν γὰρ εἶναι δεῖ τὸν ἐπιγνωσόμενον τὸν σοφόν. · φησὶ δὲ Σωτίων πρῶτον αὐτὸν εἰπεῖν ἀκατάληπτ’ εἶναι τὰ πάντα, πλανώμενοσ. Ἐποίησε δὲ καὶ Κολοφῶνοσ κτίσιν καὶ τὸν εἰσ Ἐλέαν τῆσ Ἰταλίασ ἀποικισμὸν ἔπη δισχίλια. καὶ ἤκμαζε κατὰ τὴν ἑξηκοστὴν Ὀλυμπιάδα. φησὶ δὲ Δημήτριοσ ὁ Φαληρεὺσ ἐν τῷ Περὶ γήρωσ καὶ Παναίτιοσ ὁ Στωικὸσ ἐν τῷ Περὶ εὐθυμίασ ταῖσ ἰδίαισ χερσὶ θάψαι τοὺσ υἱεῖσ αὐτόν, καθάπερ καὶ Ἀναξαγόραν. δοκεῖ δὲ πεπρᾶσθαι ὑπὸ · · <καὶ λελύσθαι ὑπὸ> τῶν Πυθαγορικῶν Παρμενίσκου καὶ Ὀρεστάδου, καθά φησι Φαβωρῖνοσ ἐν Ἀπομνημονευμάτων πρώτῳ. γέγονε δὲ καὶ ἄλλοσ Ξενοφάνησ Λέσβιοσ ποιητὴσ ἰάμβων. Καὶ οὗτοι μὲν οἱ σποράδην.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION