Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, h, Kef. d'. ARXUTAS

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, h, Kef. d'. ARXUTAS)

Ἀρχύτασ Μνησαγόρου Ταραντῖνοσ, ὡσ δὲ Ἀριστόξενοσ, Ἑστιαίου, Πυθαγορικὸσ καὶ αὐτόσ. οὗτόσ ἐστιν ὁ Πλάτωνα ῥυσάμενοσ δι’ ἐπιστολῆσ παρὰ Διονυσίου μέλλοντ’ ἀναιρεῖσθαι. ἐθαυμάζετο δὲ καὶ παρὰ τοῖσ πολλοῖσ ἐπὶ πάσῃ ἀρετῇ· καὶ δὴ ἑπτάκισ τῶν πολιτῶν ἐστρατήγησε, τῶν ἄλλων μὴ πλέον ἐνιαυτοῦ στρατηγούντων διὰ τὸ κωλύειν τὸν νόμον. πρὸσ τοῦτον καὶ Πλάτων γέγραφεν ἐπιστολὰσ δύο, ἐπειδήπερ αὐτῷ πρότεροσ ἐγεγράφει τοῦτον τὸν τρόπον· "Ἀρχύτασ Πλάτωνι ὑγιαίνειν. "Καλῶσ ποιέεισ ὅτι ἀποπέφευγασ ἐκ τᾶσ ἀρρωστίασ·

ταῦτα γὰρ αὐτόσ τυ ἐπέσταλκασ καὶ τοὶ περὶ Λαμίσκον ἀπάγγελον. περὶ δὲ τῶν ὑπομνημάτων ἐπεμελήθημεσ καὶ ἀνήλθομεσ ὡσ Λευκανὼσ καὶ ἐνετύχομεσ τοῖσ Ὀκκέλω ἐκγόνοισ. τὰ μὲν ὦν Περὶ νόμω καὶ Βασιληίασ καὶ Ὁσιότατοσ καὶ τᾶσ τῶ παντὸσ γενέσιοσ αὐτοί τ’ ἔχομεσ καὶ τὶν ἀπεστάλκαμεσ· τὰ δὲ λοιπὰ οὔτοι νῦν γα δύναται εὑρεθῆμεν, αἰ δέ κα εὑρεθῇ, ἥξει τοι. " Ὧδε μὲν ὁ Ἀρχύτασ· ὁ δὲ Πλάτων ἀντεπιστέλλει τοῦτον τὸν τρόπον· "Πλάτων Ἀρχύτᾳ εὖ πράττειν. "Τὰ μὲν παρὰ σοῦ ἐλθόντα ὑπομνήματα θαυμαστῶσ ἄσμενοί τε ἐλάβομεν καὶ τοῦ γράψαντοσ αὐτὰ ἠγάσθημεν ὡσ ἔνι μάλιστα, καὶ ἔδοξεν ἡμῖν ἁνὴρ ἄξιοσ ἐκείνων τῶν παλαιῶν προγόνων.

λέγονται γὰρ δὴ οἱ ἄνδρεσ οὗτοι Μυραῖοι εἶναι· οὗτοι δ’ ἦσαν τῶν ἐπὶ Λαομέδοντοσ ἐξαναστάντων Τρώων ἄνδρεσ ἀγαθοί, ὡσ ὁ παραδεδομένοσ μῦθοσ δηλοῖ. τὰ δὲ παρ’ ἐμοῦ ὑπομνήματα, περὶ ὧν ἐπέστειλασ, ἱκανῶσ μὲν οὔπω ἔχει· ὡσ δέ ποτε τυγχάνει ἔχοντα ἀπέσταλκά σοι. περὶ δὲ τῆσ φυλακῆσ ἀμφότεροι συμφωνοῦμεν, ὥστε οὐδὲν δεῖ παρακελεύεσθαι. ἔρρωσο. " Καὶ ὧδε μὲν πρὸσ ἀλλήλουσ αὐτοῖσ ἔχουσιν αἱ ἐπιστολαί. Γεγόνασι δ’ Ἀρχύται τέτταρεσ·

πρῶτοσ αὐτὸσ οὗτοσ, δεύτεροσ Μυτιληναῖοσ μουσικόσ, τρίτοσ Περὶ γεωργίασ συγγεγραφώσ, τέταρτοσ ἐπιγραμματοποιόσ. ἔνιοι καὶ πέμπτον ἀρχιτέκτονά φασιν, οὗ φέρεται βιβλίον Περὶ μηχανῆσ, ἀρχὴν ἔχον ταύτην, "τάδε παρὰ Τεύκρου Καρχηδονίου διήκουσα. " περὶ δὲ τοῦ μουσικοῦ φέρεται καὶ τόδε, ὡσ ὀνειδιζόμενοσ ἐπὶ τῷ μὴ ἐξακουεσθαι εἴποι, "τὸ γὰρ ὄργανον ὑπὲρ ἐμοῦ διαγωνιζόμενον λαλεῖ. " Τὸν δὲ Πυθαγορικὸν Ἀριστόξενόσ φησι μηδέποτε στρατηγοῦντα ἡττηθῆναι· φθονούμενον δ’ ἅπαξ ἐκχωρῆσαι τῆσ στρατηγίασ καὶ τοὺσ αὐτίκα ληφθῆναι. Οὗτοσ πρῶτοσ τὰ μηχανικὰ ταῖσ μαθηματικαῖσ προσχρησάμενοσ ἀρχαῖσ μεθώδευσε καὶ πρῶτοσ κίνησιν ὀργανικὴν διαγράμματι γεωμετρικῷ προσήγαγε, διὰ τῆσ τομῆσ τοῦ ἡμικυλίνδρου δύο μέσασ ἀνὰ λόγον λαβεῖν ζητῶν εἰσ τὸν τοῦ κύβου διπλασιασμόν.

κἀν γεωμετρίᾳ πρῶτοσ κύβον εὑρ͂εν, ὥσ φησι Πλάτων ἐν Πολιτείᾳ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION